• Psykisk syke har ikke de samme økonomiske rettighetene som somatiske pasienter. NTB scanpix

Folketrygdens mest tullete bestemmelse

GJESTEKOMMENTAR: Ved lange opphold i psykisk helsevern mister uføre pasienter mesteparten av trygden sin. Grunnen til at langtidspasienter i somatisk helsevern beholder sin trygd, er at de ikke finnes.