• Skattelistene inneholder informasjon som er viktig for å forstå samfunnet og ta informerte valg, skriver Aftenbladets kommentator Harald Birkevold. Johansen, Erik / NTB scanpix

Hva er egentlig vitsen med skattelistene?

Kommentar: Skattelistene er langt fra perfekte, men de tilbyr et innblikk i en viktig side ved samfunnet, nemlig hvordan de økonomiske godene er fordelt.