Hva nå, Facebook? Blir 2021 året som virkelig endrer vanene våre mer enn koronakrisen?

GJESTEKOMMENTAR: Du er ikke egentlig en kunde av Facebook. Du er produktet, – som Facebook selger til andre. Er det lovlig?

Maximilian «Max» Schrems er ikke bare Facebook-bruker, han er også advokat og personvern-aktivist. Og han er på krigsstien mot nettopp Facebook.
Publisert: Publisert:
icon
Denne artikkelen er over ett år gammel
iconKommentar
Dette er en kommentar. Kommentarer skrives av Aftenbladets kommentatorer, redaktører og gjestekommentatorer, og gir uttrykk for deres egne meninger og analyser.

Facebook er et av de største sosiale mediene i Norge. Det er så utstrakt i bruk at det nesten er umulig for norske småbarnsforeldre å holde seg utenfor. Så mye informasjon knyttet til barnas nettverk, skole og øvrige sosiale omgang utelukkende utveksles her.

Forretningsmodellen er å tilby en gratis «tjeneste» som innebærer at de kan kartlegge ulike sider ved din aktivitet på internett, og selge denne informasjonen videre til aktører som kan bruke den til å servere deg treffsikre annonser eller annen informasjon som kan påvirke dine valg og handlinger.

Jeg setter «tjeneste» i anførselstegn fordi du ikke egentlig er en kunde av Facebook. Du er produktet Facebook selger til andre. Hvis du er en helt vanlig nordmann, utgjør dette produktet sannsynligvis ganske mye detaljert informasjon om deg.

Hvis du er nysgjerrig, kan du kreve å få all denne informasjonen utlevert. Det har du krav på i henhold til personvernforordningens artikkel 15. Nøyaktig hva du er verdt i denne sammenhengen er det vanskelig å beregne, men det er mer enn hva du ville betalt hvis Facebook skulle vært en reklamefri tjeneste.

Les også

1,82 milliarder bruker Facebook hver eneste dag

Schrems

I 2013 klagde østerrikeren Maximilian Schrems Facebooks europeiske avdeling inn for det irske datatilsynet i et forsøk på å stanse Facebooks dataoverføringer til USA. Grunnen var at Europa og USA har to diametralt motsatte perspektiv på overvåking. I Europa er det slik at hvis en stat skal få innsyn i ditt privatliv, må det være tungtveiende grunner til at de kan få det. En europeisk stat kan ikke overvåke noens private samtaler sånn uten videre. Vi regner denne retten til privatliv som en menneskerett.

USA har imidlertid overvåkingslover som gjør at myndighetene kan kreve private opplysninger utlevert fra databehandlere uten å måtte oppgi grunn eller gå rettens vei for å få dem. I tillegg overvåkes all datatrafikk inn til USA systematisk.

Schrems mente at dette innebar at Facebooks overføring av folks private opplysninger fra Europa til USA var ulovlig fordi europeisk lovgivning på den tiden krevde at utlevering av personopplysninger til andre land krevde «tilstrekkelig beskyttelse». Altså at man måtte kunne garantere det samme nivået av vern mot myndighetenes overvåking som det vernet man har i Europa.

Les også

Kristian Kise Haugland: «Holder personvernerklæringene det de lover?»

Slutten på Facebook i Europa?

Det irske datatilsynet avviste kravet blankt, noe Schrems klagde videre til irsk høyesterett, og – la gå… Historien om Schrems mot Facebook er en skikkelig thriller, men den er altfor lang til å gjengi her. Så la oss spole frem til sensommeren i år, og til etter den andre av til nå to dommer fra Den europeiske unions domstol vedrørende Schrems mot Facebook. Konsekvensen av den dommen ble blant annet at det irske datatilsynet i september i år påla Facebook Ireland å stanse dataoverføringene til USA, – eller godta en bot på nær 25 milliarder norske kroner.

Facebook har anket avgjørelsen til irsk høyesterett, og det er der saken ligger nå. Facebook kommer neppe til å forsvinne fra Europa, men Schrems II-dommen er i ferd med å få en hel del andre vidtrekkende konsekvenser som de fleste av oss etter hvert vil merke på ulike måter. Dommen har nemlig konsekvenser for alle som sender personopplysninger ut av Europa, eller som på andre måter gir firmaer utenfor Europa tilgang til europeiske personopplysninger. Det er nå tydelig at dette bare er tillatt dersom man kan garantere tilsvarende beskyttelse mot myndighetenes innsyn i opplysningene som i Europa.

Det umulige forbudet

For overføringer til USA er det svært usikkert om det er mulig å stille slike garantier i det hele tatt. Akkurat nå betyr dette at alle dataoverføringer til USA i prinsippet er forbudt, selv om formuleringene som har kommet så langt, er for generelle til at det har blitt sagt direkte. En veileder på høring fra Det europeiske personvernrådet åpner for muligheten til å sikre beskyttelse gjennom ulike kontraktsvilkår og tekniske løsninger – som kryptering – når data overføres til andre land, men det vil neppe være godt nok hvis de overføres til et land som USA.

I mellomtiden er det gitt et slags midlertidig amnesti for avtaler som var inngått før Schrems II, slik at det blir mulig å rydde opp.

Har bedriften din lov til å innføre Sharepoint-løsninger fra Microsoft nå? – Tvilsomt.

Teams? – Nei.

Den nye smittestopp-appen til Folkehelseinstituttet? – Kan bli vanskelig, men de jobber med alternative løsninger.

Nye Iphones? – Glem det!

Google Analytics på hjemmesiden? – Definitivt ikke.

I tillegg blir man nødt til å passe på at heller ikke underleverandørene har avtaler som kan medføre at USAs myndigheter får tilgang til noe de ikke skal ha tilgang til. Det går nok ikke i lengden.

Hva nå?

Facebook håper at de kan trenere saken frem til Biden-administrasjonen tar over på nyåret, og at man da setter seg ned og finner en politisk løsning på dataoverføringer mellom Europa og USA.

I mellomtiden holder teknologiverdenen pusten. For hvis ikke nye løsninger presser seg frem veldig snart, kan 2021 by på svært store økonomiske og sosiale omveltninger. Og de vil ikke være utløst av noe virus.

Publisert: