Den perfekte stormen

KOMMENTAR: Neste uke kan rentene også stige. Sammen med økte strømpriser og koronanedstengninger blir dette den perfekte stormen for den nye regjeringen.

Mange opplever nå at strømregningene er skyhøye. Neste uke stiger kanskje rentene også.
Publisert: Publisert:

På rentemøtet november signaliserte Norges Banks at den vil sette opp styringsrenten til 0,50 prosent denne måneden. Neste rentemøte er torsdag i neste uke.

Utbruddet av omikron-varianten og mulige nedstenginger i norsk og internasjonal økonomi har skapt noe usikkerhet, men økonomer sa denne uken at de fremdeles venter en renteøkning nå.

For økonomien har styrket seg betydelig. Ved utgangen av november var bare 2,1 prosent av arbeidsstyrken helt arbeidsledig.

Men akkurat nå hjelper det vanlige folk fint lite at renteøkningen sannsynligvis bare vil være på 0,25 prosentpoeng, til det som ennå vil være rekordlave 0,5 prosent. For det som skjer, er at prisøkningen på lån vil komme på toppen av økte strømpriser og mulige permitteringer på grunn av koronarestriksjonene nå rett før jul.

Les også

Norge har i år solgt hver tiende kilowattime til utlandet

Strømprisen

Kommunal- og distriktsminister Bjørn Arild Gram sa til NRK onsdag at regjeringen nå foreslår å øke bostøtten gjennom vinteren. De gir også studentene strømstøtte.

Regjeringens tiltak innebærer at bostøtten økes med 1500 kroner fra desember til mars, i tillegg til 150 kroner per person som bor i boligen. Den vil også gi sosialhjelpsmottakere som ikke får bostøtte en egen på pott på 100 millioner.

I tillegg gis studenter som kan dokumentere strømutgifter, 3000 kroner i ekstra lån. 1200 kroner av dette gjøres om til stipend. Altså skal studentene senere betale tilbake store deler av denne støtten.

Dette betyr kanskje mye for noen få, men det er jo ikke bare er noen få som nå vil ha store problemer med å betale strømregningene. Det vil også helt vanlige folk.

Med de strømprisene vi har denne vinteren, vil dette ramme både de som bor alene, pensjonister og barnefamilier med normale inntekter og utgifter. Og mange flere.

Les også

Varsler milliongebyr til strømselskaper etter «billigst»-påstander

Bedrifter

Strømprisen skaper ikke bare problemer for vanlige folk. Også bedrifter har fått merke at det er nærmest umulig å drive normalt med så høye strømpriser som det er nå.

Denne uken kunne Wiig gartneri fortelle at de har vært nødt til å si opp 15 personer, og at de har sendt ut permitteringsvarsel til mellom 15 og 20 medarbeidere. De stenger all vinterproduksjon av tomat og agurk på grunn av strømprisene.

«Nå er myndighetene nødt for å komme på banen. Vår næring kan ikke overleve med dagens strømpriser», sa Kåre Wiig.

Hittil i år har Wiig gartneri brukt rundt 12 millioner kroner mer i energi enn budsjettert. Og de er langt fra alene om denne utfordringen. Rundt om i Rogaland og resten av landet sliter virksomheter med den samme utfordringen.

Les også

Dette tjente strømsjefene i fjor

Pandemi

En annen gruppe i næringslivet er nå i tillegg bekymret for at de siste tiltakene vil strupe julehandelen, og at service- og utelivsbransjen igjen må permittere.

Næringsminister Jan Christian Vestre (Ap) sa at han vil gjeninnføre kompensasjonsordningen for næringslivet, med enkelte justeringer, for november og desember.

«Dette er en dugnad og nå vil jeg innstendig oppfordre bedriftene som opplever nedgang til å ikke permittere ansatte. Det er viktig å holde folk i jobb», sa Vestre.

Men det er nok ikke så enkelt når det hagler inn med avlsyninger av julebord og andre arrangement.

Vestre ville heller ikke innfri partene i arbeidslivets ønske om en lønnsstøtte-ordning.

Også i kulturbransjen er usikkerheten igjen stor. Reglene som trådde i kraft natt til torsdag, innebærer blant annet at maksimalt kan være 50 personer på arrangementer uten fast tilviste sitteplasser. Det gjør at mange må avlyse.

Denne bransjen ønsker seg naturlig nok også kompensasjonsordninger.

Les også

Uendret strømpris i Sør-Norge: Solid prisfall i nord

Den perfekte stormen

En perfekt storm er egentlig et meteorologisk fenomen, når det oppstår en værsituasjon som blir forverret av en kombinasjon av andre uheldige hendelser. Uttrykket ble brukt mye under finanskrisen i 2008–2009, og det har senere spredt seg til populærkulturen.

Det som skjer for regjeringen akkurat nå, er en perfekt storm. Og den blåser ikke over med det første.

For folk flest oppleves det nå prekært å få en løsning på flere problemer. Men for regjeringen virker det heller som om den vil ha langvarige utredninger, og at den er lite villige til å prioritere vanlige folk og arbeidsfolks problemer.

Det er ikke rart at Frp-leder Sylvi Listhaug og Høyre-nestleder Tina Bru får massiv støtte i kommentarfeltene når de kritiserer regjeringens strømtiltak så langt.

Les også

Regjeringen vil gi 3000 kroner i strømstøtte til studenter

Det haster

Får vi nå også renteøkninger, haster det enda mer med å finne løsninger på strømprisene.

Noen enkle grep ville vært å fjerne både elavgiften og momsen på strøm i en periode. Å fjerne momsen vil ikke engang medføre tap for staten, for kanskje flere ville ha råd til å kjøpe både julegaver og julemat og betale det samme i moms til staten for andre varer og tjenester.

De bedriftene som i dag må si opp folk og permittere, må det også utformes kompensasjonsordninger for. Og det må finnes løsninger for virksomheter som sliter tungt med prisen på strøm. Med Sp i regjering, kan vi ikke risikere at lokale matprodusentene går konkurs, slik at vi i stedet må importere agurker og tomater.

Det haster med å få på plass disse ordningene. For de partiene som i fjor var mest ivrige i å presse Solberg-regjeringen for bedre støtteordningene under pandemien, går det nå overraskende treigt og nærmest motvillig når de selv sitter med makten.

Regjeringen må nå sørge for å få løyet stormen nok til at den ikke fører til sosial uro og mer polarisering.

Publisert: