Kampen om e-sigarettene

GJESTEKOMMENTAR: Vi må komme mytene om farlige e-sigaretter til livs, for folkehelsens skyld.

«En studie fra 2019, publisert i The New England Journal of Medicine, fant også at e-sigaretter var dobbelt så effektivt i røykeavvenning som tradisjonelle nikotinerstatningsprodukter når begge delene ble fulgt opp med terapeutisk støtte fra en røykeavvenningsklinikk», skriver Audhild Skoglund.
Publisert: Publisert:
icon
Denne artikkelen er over to år gammel
iconKommentar
Dette er en kommentar. Kommentarer skrives av Aftenbladets kommentatorer, redaktører og gjestekommentatorer, og gir uttrykk for deres egne meninger og analyser.

Jeg har nylig sluttet å røyke. Man skulle tro at en sånn omlegging blir møtt med positive reaksjoner.

Reaksjonene har imidlertid vært ganske blandete, og en god del rett og slett negative. Jeg har nemlig ikke gjort det på en sosialt akseptabel måte: Jeg har begynt med e-sigaretter. Jeg har byttet ut tobakk med damping.

Legalisering i 2020

Nikotinholdige e-sigaretter eller e-sigarettvæske kan for tiden ikke selges i eller importeres til Norge. Dette skal endres, sannsynligvis i løpet av året.

Foreløpig er det eneste smutthullet at nikotinholdige e-sigaretter kan medbringes fra utlandet dersom man har en legeerklæring på at det benyttes som røykeavvenningsprodukt.

Her i Tsjekkia, hvor jeg bor, kan man, i likhet med i resten av EU, kjøpe nikotinprodukter til damping i butikk. Det har en aldersgrense, kommer med helseadvarsler på pakkene og har en grense på tillatt nikotininnhold.

Frykten for e-sigaretter

Blant de argumentene jeg har støtt på blant skeptikere til damping, er at det ene er like farlig som det andre, og at man bare erstatter en uvane med en annen. Ja, noen mener til og med at damping er verre.

Men hvor kommer disse synspunktene fra, og medfører de riktighet?

For det er ikke bare egen erfaring som tilsier at folk flest er skeptiske til damping. I en større undersøkelse, publisert i det amerikanske medisinske tidsskriftet JAMA, viser det seg at flere, 36 prosent, regner damping som like helseskadelig som røyking, enn de som mener det er mindre skadelig, 33 prosent. I Storbritannia har man også funnet at holdningen om at damping er like helseskadelig som røyking er utbredt. Britiske helsemyndigheter har benyttet kampanjer for å fjerne denne feiloppfatningen, som de mener gir økt fare for at røykere fortsetter å benytte sigaretter.

Dødsfall blant dampende ungdom

Et gjennomgående problem er at ulike fenomener blandes sammen i rapporteringen om e-sigaretter, og at sjokknyheter rapporteres bredt, mens den mindre sjokkerende oppfølgingen rapporteres sjeldnere.

Som da det høsten 2019 ganske brått oppsto en rekke tilfeller av ungdommer med akutte lungeproblemer i USA, inkludert flere dødsfall. Fellestrekket syntes å være at de alle hadde benyttet e-sigaretter, og det ble – rimelig nok – slått alarm. Nyheten ble rapportert bredt i mange land.

Det ble satt i gang en grundig etterforskning, som viste at synderen var illegale dampeprodukter tilsatt cannabis og e-acetat. E-acetat er noe som ikke finnes i lovlig omsatte e-sigaretter med nikotin. Dessverre ble disse funnene i langt mindre grad rapportert, og inntrykket som ble sittende igjen var at damping er livsfarlig.

Les også

September 2019: USA vil forby smakstilsatte e-sigaretter

Faren for ungdom

En annen gjenganger i debatten er at e-sigaretter tiltrekker en helt ny generasjon til å bli nikotinavhengige. Særlig har de ulike smakstilsetningene i e-sigaretter fått skylda for det som ofte omtales som en epidemi av nikotindampende ungdom.

Dette er imidlertid et amerikansk fenomen og har årsaker som er spesifikke for USA. Amerikanske e-sigaretter kan inneholde opp til 59 mg nikotin per ml, mens grensen i EU er på 20 mg per ml. I sosiale medier ser man ofte amerikanske ungdommer beskrive at de er på jakt etter en så sterk dose nikotin at det gir en slags rusvirkning.

I tillegg er en høy andel av e-sigarettbruken blant amerikanere knyttet til inntak av cannabisprodukter, ofte anskaffet på det illegale markedet eller i tvilsomme, uregulerte blandinger.

Dampemønsteret i Europa er et helt annet. Markedet er mer regulert, og e-sigaretter brukes så å si utelukkende av røykere eller tidligere røykere.

95 prosent mindre skadelig

Men hva med selve faren ved bruk av e-sigaretter?

Forskere på feltet er stort sett enige om at det er usikkerheter knyttet til langtidseffektene, siden e-sigaretter bare har vært på markedet i mindre enn et par tiår.

Allikevel er det forsket en god del, og britiske helsemyndigheter konstaterer at faren er minst 95 prosent mindre enn ved tobakksrøyking. Og at nikotin i seg selv «forårsaker liten, om i det hele tatt noe av skaden» ved røyking, som kommer fra de mange andre stoffene i tobakk. Tvert imot folkeoppfatningen blant både røykere og ikke-røykere, er det ikke et kreftfremkallende stoff.

En studie fra 2019, publisert i The New England Journal of Medicine, fant også at e-sigaretter var dobbelt så effektivt i røykeavvenning som tradisjonelle nikotinerstatningsprodukter når begge delene ble fulgt opp med terapeutisk støtte fra en røykeavvenningsklinikk.

Moralisme?

Det er lett å skjønne at mange blander sammen farene ved røyking med nikotinbruk og dermed e-sigaretter. Men jeg mistenker at det også ligger en smule god, gammeldags moralisme bak mye av motstanden. Røykere blir sett ned på i dag, og innstillingen synes å være at man bare skal skjerpe seg og slutte tvert, helst uten noen som helst slags hjelp.

Men hvis målet er bedre folkehelse, bør ikke dampere bli stigmatisert. Å kutte tobakken er en helsegevinst enten man gjennomfører det med eller uten hjelp. Det er bare så mange flere som lykkes med hjelp.

Publisert: