Byutviklingsvalget 2019 – hvilket parti skal du IKKE stemme på?

GJESTEKOMMENTAR: Hvilket parti skal du IKKE stemme på, hvis boligområdene og Stavanger skal vokse slik du mener er best?

Det var både avgrunner og politiske likheter i den politiske byutviklingsduellen mellom Stavanger-politikere på KÅKÅ 30. april.
  • Kristin Hoffmann
    Kristin Hoffmann
    Journalist og forfatter, Stavanger
Publisert: Publisert:
icon
Denne artikkelen er over tre år gammel
iconKommentar
Dette er en kommentar. Kommentarer skrives av Aftenbladets kommentatorer, redaktører og gjestekommentatorer, og gir uttrykk for deres egne meninger og analyser.

Store utbygginger kan bli viktige saker i den lokale valgkampen i Stavanger. Det vet politikerne godt. For en innbygger som skal velge, er det likevel utfordrende å forutse hvilke politiske konstellasjoner og kompromisser som seinere kan dukke opp. Slår du deg til ro med bestemte løfter før et forestående valg, kan det samme partiet bruke stemmen din til det stikk motsatte. Ikke ulikt det Venstre i RA, under overskriften «Ap-velgerlureri av verste sort», beskylder Arbeiderpartiet for å ha gjort i vedtaket om de to blokkene som utbyggeren ville ha ved Strømsbrua (kalt Paradis Sør). Denne kritikken stiller naturligvis Ap seg uforstående til.

Ryggmargsrefleks

Like fullt, bardust kan det synes som en politiker ser saken i et annet lys, eller er i lomma på partiet som er det siste du ville lagt avgjørelsen i hendene til. Det er ikke lett å velge «rett.» Kanskje er det aller skumlest i lokalpolitikken.

«Det er lite rom for store markeringssaker og tydelige skillelinjer mellom partiene», skrev gjesteskribent i Aftenbladet Trond Birkedal i en kommentar. Hans erfaring er at lokalpolitikken ofte handler om personer og relasjoner, og mindre om de store politiske skillelinjene.

I spørsmål om hvordan de bygde omgivelsene skal bli – hvordan det skal oppleves å bo i Stavanger – er det kanskje heller ikke enkelt å bli klok. Men noen posisjoner og ståsteder er blitt tydeligere i løpet av våren. En del av de politiske utspillene i mediene og i sosiale medier, blant annet om Paradis-utbyggingen, kan også si oss en hel del om partienes ryggmargsrefleks. For eksempel kan de gi uttrykk for holdninger til næringslivets og eiendomsutvikleres ønsker og krav, eller til den måten politikere imøtekommer beboere og innbyggeres reaksjoner, innspill og – i siste omgang – protester på.

Dyp uenighet

Blant de retoriske spørsmålene Høyre, Frp, MDG, Venstre, SV og Rødt fikk svare på i den politiske byutviklingsduellen på KÅKÅ 30. april, var blant annet: Paradis, for Røkke eller folket? Som kjent er området den siste, store sentrumsnære utbyggingen i Stavanger. Dermed er dette en maktpåliggende sak.

Partiene er enige i at området skal bygges ut, og at prinsippene i sentrumsplanen ligger til grunn. Premissene er det derimot dyp uenighet om:

SV og Rødt er klare på at én mektig leietaker ikke skal betinge hva bydelen skal bestå av, og at store deler av området skal brukes på en stor og sammenhengende kontorbygning.

Høyre og Frp ønsker Aker BP velkommen. Heller ikke Ap, Venstre eller MDG har prinsipielle motforestillinger mot å la det bygges for Røkke, men vil stille krav til gjenbruk og høy kvalitet.

Venstre har lenge og ettertrykkelig flagget at siktlinjer og landskapsrom må bli bevart.

Vektskåla

Men hva er «kvalitet» og «godt», når det kommer til stykket? Hva blir det viktigste for partiene når konfliktene mellom høy arealutnyttelse, flest mulig kontorer, flest mulig kollektivreisende, landskap- og stedstilpasning, grønne lunger og uterom, og sollys og siktlinjer hardner til? Og ikke minst, hvem skal boligene bygges for? Blir det behov for tomt til skole eller idrettsanlegg der? Vil det i så fall kreve en ny boligpolitikk, med for eksempel pristak? Eller offentlige boliger? Vil noen kunne falle utenfor og få mindre rett til byen? Eller kan markedskreftene ta seg av de sosiale behovene byveksten fra sentrum vil medføre?

Rødt eller blått?

Blir det overhodet noen endring med en ordfører fra Ap, kontra Høyre, som har styrt i 24 år? I KÅKÅ-duellen om byutvikling sto ikke de kandidatene fra de to partiene fram som prinsipielle kontraster. De var heller ganske like i måten å tenke på. Det var SV som slo fast at en ny politisk ledelse først og fremst vil lytte til innbyggerne, ikke utbyggerne, og at mer medvirkning er måten SV kommer til å jobbe med framtidens utbyggingssaker på. MDG foreslo en byarkitekt. Partiet mener byen trenger noen som tar et helhetlig ansvar for kvalitet. Dette ble supplert av Rødt, som påpekte at forslaget i bunn grunn handler om behov for en planmessig styring som er demokratisk forankret. Frp er opptatt av at Paradis blir bygget. Høyre framholdt visjonen om at nytt i Stavanger må bygges med særpreg. Dette særpreget vil kreve mer samarbeid med utbyggerne og, ifølge Høyre, en kommune med kompetanse til å diskutere og stille krav til arkitektur.

Les også

Kristin Hoffmann: «Er du en NIMBY eller en YIMBY?»

Spør deg selv

Da jeg i vinter ble utfordret av KÅKÅ til å lage en debattserie om byutvikling, valgte jeg folks mulighet til reell innflytelse som et av temaene. Jeg ville også få belyst fordelene og ulempene ved fortetting, og forstå hvordan boligbygging og byutvikling henger sammen med livskvalitet og ulike levekår.

Bakteppet for den politiske debatten kan vi også selv stille oss foran. Som innbygger kan du spørre: Hva bør veie tyngst i spørsmålet om hva store by-transformasjoner skal inneholde og bli? Hva trenger stedet, bydelen og innbyggerne, og hvordan bidrar de konkrete utbyggingsforslagene til å oppfylle det? Hvilke gode eksempler på utbygginger ville du ha trukket fram som et resultat av samarbeid fra start med beboere som er engasjert og blir berørt?

Og helt til slutt: Hvilket parti vil mest sannsynlig forfekte de verdiene du mener nye Stavanger må bygges på?

Les også

Nye høyder i Paradis – lar vi oss lure av fiffig, misvisende datagrafikk?

Les også

«The long green» er vinneren i Paradis


Les også

Her skal all biltrafikken til det nye sykehuset gå

Les også

Stavanger vil revurdere solceller i Trehusbyen

Les også

Ber politikerne si nei til bane til Ullandhaug og flyplassen


Det heldekkende verket «Vi er alle i samme båt» over en hel naustvegg på Utsira, signert den spanske gatekunstneren Borondo i 2018.
Publisert: