Å innfri næringslivets ønsker er ikke eneste måte å være forutsigbar på

GJESTEKOMMENTAR: Selvaag Bolig, fjorårets største kommersielle utvikler av leiligheter i Norge, mener Stavanger har blitt en uforutsigbar partner i byutviklingen. Er det slike høyrepartiene nå bekymrer seg for?

Lervig i Stavanger, slik området framstår i Selvaag Boligs annonsemateriell.
  • Kristin Hoffmann
    Kristin Hoffmann
    Journalist og forfatter, Stavanger
Publisert: Publisert:
icon
Denne artikkelen er over to år gammel
iconKommentar
Dette er en kommentar. Kommentarer skrives av Aftenbladets kommentatorer, redaktører og gjestekommentatorer, og gir uttrykk for deres egne meninger og analyser.

For tiden pågår en debatt om uforutsigbart i Stavanger. Det er helt forutsigbart at den kom. Enhver endring i en ny politisk retning innebærer en overgangsperiode og ny politikk. Spørsmålet er hva uforutsigbarhet betyr, og hvem det oppleves uforutsigbart for.

Svikefull partner

Etter valget tok en av de største utbyggerne i østre bydel, Selvaag Bolig, til ordet for mer forutsigbarhet. «Det eneste mange utviklere og næringsdrivende har fått stadfestet i Paradis-prosessen så langt, er at Stavanger kommune er blitt en uforutsigbar partner i byutviklingen», skrev utviklingssjef Harald Martin Gjøvaag i et debattinnlegg 12. november. For egen del har Selvaag Bolig enn så lenge litt å henge fingrene i. Vel 800 boenheter er under oppføring i Lervig (over halvparten er oppført eller er under oppføring), og om lag 600 av boenhetene blir i blokkbebyggelse på mellom fire og sju etasjer i sjøkanten. Ifølge Finansavisen solgte Selvaag Bolig for drøye 900 millioner i tredje kvartal 2019. «Hittil i år har vi solgt boliger for over en milliard kroner mer enn i samme periode i fjor», sa Selvaag Bolig-sjef Rolf Thorsen til Finansavisen 1. oktober. Det må kalles vel situert.

Lukkes igjen

Det er vanskelig å se for seg at utbyggingen i Lervig vil motvirke opplevelsen av at vannkanten i østre del av Storhaug blir lukket igjen. Om det skulle finnes viktige siktlinjer, for eksempel fra fjorden til den eldre trehusbebyggelsen bak, er det ikke disse som har veid tyngst. Men det er et helt kurant valg, gitt at stedet skal utbygges tett, klimavennlig og urbant. Boligmassen er variert. Mange har skaffet seg sin første, gode bolig her. Likevel kunne andre politikere, helt teoretisk, sett området annerledes. Stilt andre krav. Det er politikk. Konkret ønsket eksempelvis noen partier ikke i tillegg å legge en brannstasjon, som beslaglegger parkareal og beboernes tilgang til sjøen, inn blant den voksende bebyggelsen.

Utbyggere og investorer

Selvaag Bolig er ikke alene om å antyde at grunnen under utbyggerne i Stavanger er blitt mer ustabil etter valget, med henvisning til Paradis. Som kjent, og som jeg også har nevnt i en tidligere gjestekommentar, er rød løper og friksjonsfri saksbehandling måten Næringsforeningen beskriver hvordan forutsetningene til eiendomsutviklere med byggeprosjekt for næringsvirksomhet har vært. Selv om Næringsforeningen ikke er et organ for den politiske høyresiden, er det opp i dagen at det finnes interessegrupper de har omsorgen på deling for. 15. januar kastet i så måte John Peter Hernes (H) og Leif Arne Moi Nilsen (Frp) et nytt bluss inn i uforutsigbarhetsdebatten, under overskriften «Fra forutsigbarhet til det komplette kaos i Stavanger». De to toppolitikerne får signaler om at næringslivet er dypt bekymret for framtiden. De henviser til utbyggere og investorer som nå anser Stavanger som altfor politisk risikabelt. «Prosjekter fryses og investeringer holdes igjen eller settes inn andre steder», advarer de to gruppelederne.

Les også

Aker BP inngår intensjonsavtale om Jåttåvågen

Mer enn en kode

Men kjenner de da utbyggerne rett? Eiendomsutviklere flest legger seg ikke ned ved første avslag. De fortsetter å jobbe til planene blir bedre. Utbyggere vet at det kan oppstå politisk debatt, til og med omkamp om avgjørende prosjekter med betydning for mange, og attpåtil påvirkning fra innbyggere og opinion. De demokratiske prosessene forutsetter det, og dette er utbyggerne innforstått med. Det er utbyggernes jobb å lytte til signaler fra innbyggerne og de folkevalgte politikerne. De som har vilje til å optimalisere prosjektene sine, vil stå på – hvis forutsigbarhet er mer enn en kode for det som økonomisk gagner dem selv.

Forutsigbart, for hvem?

Tilbake til påstanden fra Selvaag Bolig, som også kan snus opp ned. Noen vil mene at det kritikkverdige nettopp har vært for mye forutsigbarhet. At det ikke bare er de mektigste aktørene kommunen skal være en forutsigbar partner for. Når så er sagt, må det også legges til at Gjøvaag argumenterer for at en områdeplan er et verktøy for å sikre et helhetlig grep der det er mange grunneiere og komplekse forhold, og at det er unødvendig i Paradis. Men så kan man si at det heller ikke er hverdagskost at én aktør forvalter grunnen til en hel bydelsutbygging, og at Paradis ikke er en ordinær og likefram sak. Her er flere syn.

Lederen i Stavanger Arkitektforening er positiv til områdeplanen. Til Arkitektnytt sa Ingrid Sekse i november at krav til mellomrom og andre kvaliteter ikke er definert i den gjeldende planen der Paradis-området er inkludert, og at en områdeplan nettopp kan avklare slike spørsmål og sørge for at området ses i sammenheng med bydelene på hver side. Sekses tilnærming kan lyde både grundig, gjennomtenkt og – om enn på en annen måte – være forutsigbar.

Noe mer

«Fellesnevneren for de 24 årene med høyrestyre har vært en politisk vilje til å skape forutsigbarhet for næringslivet i byen vår», poengterer Hernes og Moi Nilsen. Høyrepartiene skal ha heder for å ha skapt grunnlaget for mange av de arbeidsplassene vi har i regionen, enten det er i olje- og energisektoren eller innenfor høyteknologi. Slik de sier det selv. Men ambisiøs by- og boligutvikling i 2020 er mer. Det kommer ikke i stedet for næringsutvikling, men i tillegg. Dette bør byutviklingsdebatten handle om. Å innfri næringslivets ønsker er ikke den eneste måten å være forutsigbar på.

Kommentarskribenten bor selv i Paradis. Red.mrk.

Publisert: