Valgets vinnere i Stavanger tapte

GJESTEKOMMENTAR: Det nye flertallet i Stavanger har presentert sin politiske plattform. Ikke alle har like god grunn til å være fornøyd.

Frode Myrhol (FNB) og Daria Maria Johnsen frontet de to valgvinnerne i Stavanger. De får problemer med å innfri.
  • Trond Birkedal
    Trond Birkedal
    Skribent
Publisert: Publisert:
iconDenne artikkelen er over tre år gammel
iconKommentar
Dette er en kommentar. Kommentarer skrives av Aftenbladets kommentatorer, redaktører og gjestekommentatorer, og gir uttrykk for deres egne meninger og analyser.

I forhandlinger er det umulig at alle kan vinne. Det handler om å gi og ta. I stavangerplattformen er det åpenbart at noen har tatt mer enn andre. Taperne er valgets vinnere.

FNB + MDG

Det vakte stor oppstandelse landet rundt da det ble kjent at FNB og MDG skulle styre oljebyen Stavanger sammen. Et parti som utelukkende er tuftet på motstand mot mer bompenger og et parti som har proklamert at de elsker bompenger er ikke i utgangspunktet naturlige samarbeidspartnere. Men mange andre saker enn biler og bommer skal behandles i løpet av en periode.

Det som er tydelig når man leser den politiske plattformen, er at nettopp disse to partiene har kommet dårlig ut av forhandlingene. Seirene på «deres» områder er vage og forutsetter drahjelp av andre kommuner, fylkeskommunen og staten. SVs seire på områder som barnefattigdom og skole er håndfaste og kan vedtas av flertallet bak plattformen. Det samme gjelder Sp’s seier om jordvern. De er ikke avhengige av ytre faktorer, alt kan vedtas av kommunestyret.

Urealistiske bompengeløfter

Rushtidsavgiften er ikke nevnt med ett ord i plattformen. I utgangspunktet har styringsgruppen for bymiljøpakken vedtatt å fjerne den fra nyttår ved hjelp av bompakken fra regjeringen, som kom på plass i valgkampen. Denne har imidlertid noen forutsetninger som det kan bli vanskelig for flertallet å oppnå. Blant annet kunne har Næringsforeningen funnet ut at trafikktallene som lå til grunn for vedtaket, var direkte feil; reduksjonen i biltrafikken er langt unna målet regjeringen har satt for å kunne fjerne rushtidsavgiften. Dersom kravene fra regjeringen ikke innfris, mister regionen verdifulle midler fra staten til å forbedre kollektivtransporten, stikk i strid med MDGs mål.

Det er altså veldig uklart om rushtidsavgiften blir fjernet, og særlig når den heller ikke er en del av plattformen som legger grunnlaget for prioriteringene framover. Rett etter valget uttalte MDGs førstekandidat, Daria Maria Johnsen, på NRK at staten hadde fjernet muligheten for å ha rushtidsavgift. Her har hun enten forsnakket seg, misforstått eller ikke fått med seg hele vedtaket i regjeringen. Det er fortsatt mulighet for rushtidsavgift, MDG har bare gitt opp kampen for å beholde den.

Den viktigste seieren i plattformen for FNB, ingen bompenger på kvelds-/nattetid eller i helgene, krever at alle andre parter i bymiljøpakken slutter seg til. Det er ikke gitt at så skjer. Blant annet får MDG nå lederen av fylkets samferdselsutvalg. Slik jeg lærte Alexander Rügert-Raustein å kjenne i valgkampen, er et storstilt frislipp av biltrafikken ikke det første han går med på. I hans kandidatpresentasjon på VGs valgomat skriver han at privatbilismen bør skattes hardt, og at privatbilisme er et utdatert konsept. Rügert-Raustein er ikke med i stavangerpolitikken, og han er ikke bundet av den politiske plattformen.

Hva skjer om de ikke leverer?

Nye tall fra Vegdirektoratet og Samferdselsdepartementet tyder på et inntektstap for bymiljøpakken på 150–200 millioner kroner i året dersom bompengeløsningen i stavangerplattformen blir gjennomført. Dette må enten betales av kommunene/fylkeskommunen eller føre til reduserte prosjekter i samme størrelsesorden. Fra før av vet vi at det er kommet mye mindre penger inn til bymiljøpakken enn budsjettert, blant annet som følge av høyere elbil-andel enn forutsatt.

Jeg har tidligere i denne spalten skrevet litt om hva som skjer dersom FNB gjør et bra valg og ikke leverer på bompenger. Ettersom de nå i tillegg til å ha gjort et godt valg også er i posisjon og har fått gjennomslag i flertallskonstellasjonen for bomfrie kvelder, helger og redusert antall makspasseringer på en måned, er fallhøyden desto større dersom dette ikke blir realisert.

Umulige parkeringsrestriksjoner

MDG har forsvart de store innrømmelsene på bompenger med at de vil ha andre bilreduserende tiltak. Partiet har blant annet fått gjennomslag for å vurdere parkeringsrestriksjoner. Problemet med dette er at dersom Stavanger innfører parkeringsrestriksjoner i sentrum, så går ikke biltrafikken ned, den flytter seg til Kvadrat og andre kjøpesentre.

MDG har også fått gjennomslag for at Stavanger skal søke samarbeid med Sandnes om å innføre parkeringsavgift og restriksjoner på parkering utenfor kjøpesentre, blant annet på Kvadrat. Jeg ser ikke helt for meg at Sandnes er med på det så lenge Borgli og Frp er med og styrer.

Dersom Stavanger ensidig innfører parkeringsrestriksjoner i sentrum og på kjøpesentre, vil bilene kjøre til Sandnes og legge igjen pengene der. Forurensingen blir den samme, om ikke større.

Ringrever og ferskinger

I forhandlingene som har pågått i Stavanger er det én person, i tillegg til representantene fra Sp, som har lang erfaring fra regjeringshold og lokalt med å forhandle og å være i posisjon, nemlig Ap’s Frode Berge. De andre er relativt ferske, og ingen av de andre har forhandlet dokumenter av dette omfanget. Formuleringene i dokumentet, hvor det er mye «vil jobbe for», «vil vurdere» og andre vage, uforpliktende løfter, tyder på at man har lyttet til dem med erfaring.

På meg virker det som at noen har gitt seg litt for lett og feiret seire som de ikke kan være sikre på om de får realisert, i bytte mot konkrete, realiserbare seire for de andre. Det er selvsagt ingenting i veien for å gjøre det på den måten, men det betyr at man fortsatt har et stykke å gå før man kan se velgerne i øynene og si at man har levert.


Publisert: