• Eirik Jensen (t.h) hadde en tøff dag i Borgarting lagmannsrett mandag. Fagdommerne satte til side juryens kjennelse som frifant Jensen for grove narkotikaforbrytelser fordi de enstemmig fant det bevist at den tidligere politimannen var skyldig etter tiltalen. NTB Scanpix

Drama til siste slutt

Lite er så nervedirrende spennende som å vente på en jurykjennelse i en alvorlig straffesak. Over hele Norge holdt mange pusten da Borgarting lagmannsrett skulle avgjøre Eirik Jensens skjebne.