• Det var omtrent like mange politifolk til stede for å sørge for at den høyreekstreme Hans Johansen fikk holde en tale i Arendal, som det var folk til stede for å høre på. Men burde Johansen blitt nektet å snakke? Pedersen, Terje / NTB scanpix

Rapport fra skyttergravene

KOMMENTAR: Debatter i sosiale medier minner mest om en stillingskrig mellom stammer som ikke har noe felles språk. Finnes det ikke lenger rom for tvil og nyanser i den offentlige samtalen?