Visjoner og virkelighet i nye Hillevåg

GJESTEKOMMENTAR: Flere eiendomsutviklere er i gang med store boligblokk-utbygginger i Hillevåg. Hvor godt svarer prosjektene på visjonene og målene for hvordan bydelen skal utvikle seg?

Consulens Brygge langs sjøkanten i Hillevåg.
  • Kristin Hoffmann
    Kristin Hoffmann
    Journalist og forfatter, Stavanger
Publisert: Publisert:
icon
Denne artikkelen er over ett år gammel
iconKommentar
Dette er en kommentar. Kommentarer skrives av Aftenbladets kommentatorer, redaktører og gjestekommentatorer, og gir uttrykk for deres egne meninger og analyser.

Langs sjøkanten i Hillevåg skal Base Bolig og Skanska bygge rekkehus og fire boligblokker på ni etasjer. Toppleiligheten i Consulens Brygge ble i vår solgt for 40 millioner kroner. Det var ny prisrekord i Stavanger. I Consulens Brygge» frister utbyggerne blant annet med delebil-ordning, og at man hverken trenger p-plass eller egen bil – «i hvert fall ikke bil nr. 2».

Et steinkast unna gir Køhler Eiendom seg i kast med den 14 etasjer høye boligblokka «Høyden», ett av tre regulerte tårnhus på opptil 17 etasjer i det såkalte Mitt Hillevåg. I markedsføringen av de 62 leilighetene heter det: «At utbygger har et stort og bankende hjerte for bydelen er den beste garanti for kommende beboere i Hamneveien».

Utbyggingene til Base/Skanska og Køhler Eiendom ble godkjent før kommunen rakk å starte arbeidet med en områderegulering av de sentralene delene av Hillevåg. Kommunen trenger en områderegulering for å sikre bydelen «gode kvaliteter», og for å kunne drive en helhetlig byutvikling som gir mulighet til å se alle enkeltutbyggingene i sammenheng.

Mitt Hillevåg sett fra sjøkanten i Hillevåg.
Les også

Kristin Hoffmann: «Kan pandemien utfordre bærekraft som urbant begrep? Vil vi fortsatt bo trangt og urbant?»

Storskala byutvikling

Mens Stavanger kommune har påbegynt en tilsvarende områdeplan for Paradis, for å finne ut hva folk mener og hva byen har behov for å utvide den nye sentrumsdelen med, lover Bane Nor Eiendom store utbygginger i de tilgrensende områdene ved Strømsbrua. Disse tomtene er, som Consulens Brygge og Mitt Hillevåg, også regulert og vedtatt fra før.

Til bransjeforumet NæringsEiendom sier prosjektdirektør region Sør/Vest i Bane Nor Eiendom, Nicolay Schreuder, at utviklingspotensialet til sammen er på 90.000 kvadratmeter.

«Så ja, vi jobber i aller høyeste grad for en storskala byutvikling i Paradis», forsikrer han.

I annonsene fra den statseide eiendomsgiganten blir framtidens byggeskikk rundt stasjonsområdet ved Lagårdsveien tydelig illustrert, til glede for dem som vil bosette seg eller flytte næringsvirksomheten sin hit: «Nå er endelig porten til Paradis klar for utbygging», heter det om de nye bygningsmassene som skal huse 42 leiligheter og 1000 kontorarbeidsplasser, og hvor «målet er å igangsette en fremtidsrettet og helhetlig utbygging av boliger og arbeidsplasser på kollektivknutepunktet».

Les også

Kristin Hoffmann: «Mer nærdemokrati i nye Stavanger? Glem ikke innbyggeren!»

Lydhøre

Om noen er usikre på hvor mye de i forkant ble involvert, eller i hvor stor grad det de uttalte om utforming, stedstilpasning og innhold ble tatt hensyn til, skulle ingen være i tvil om hvor høyt eiendomsutviklerne verdsatte innbyggernes meninger da det sto om å bygge på hovedtomta i Paradis. Da ble en omfattende «medvirkningsprosess» satt i verk. I hvor stor grad resultatet gjenspeilet bidragene til de som deltok, vil det være ulike meninger om. Hvor mye vekt utbyggerne legger på å forhindre konflikt, og på å forankre utbygginger i nabolagene og lokalmiljøet, vil variere fra sak til sak og etter hvor mye som står på spill. Hvor mye motstand prosjektene møter vil nok også ha noe si. På samme tid vil utfordringene og behovene variere i bydelene og områdene de bygger i.

Hvordan samsvarer boligblokk-prosjektene i sentrale Hillevåg med det innbyggerne trenger, ønsker seg, synes det er viktig å beholde, eller hva folk kanskje mangler og må ha?

Klare mål

Sjøkanten er en av bydelens største landskapskvaliteter. Store deler av Hillevåg har i dag utsikt til Ryfylkeheiene. Den nye bebyggelsen er i hovedsak blokkbebyggelse med høy tomteutnyttelse. De siste to–tre årene har prosjektet områdeløftet i Hillevåg arbeidet for å styrke (1) bo- og nærmiljøer, (2) innbyggernes opplevelse av medvirkning og (3) gode oppvekst- og levekår.

Så vidt jeg vet, har ingen av de store utbyggerne, via områdeløftet, tatt initiativ til tilsvarende «medvirkningsprosesser» eller såkalte gjestebud, som ble gjort i Paradis.

Ikke desto viktigere for kommunens arbeid med områdereguleringen blir det at folk tar til orde, og at meningene deres blir integrert. Ifølge utkastet til planprogrammet er «gode bomiljø» et av de viktigste temaene. «Mangfold og egenart» og «grønne forbindelser» er også hovedmål i områdereguleringen.

I en digital spørreundersøkelse viser svar fra innbyggerne at mange for eksempel savner forbindelser til sjøen og ønsker seg bademuligheter og flere grønne arealer langs fjorden.

Les også

Kristin Hoffmann: «Lyssky svekking av bokvalitet»

Grønt, variert og sjøutsikt

Tiltakene for å nå målene er, ifølge planprogrammet, å skape attraktive uterom og bebyggelse som styrker Hillevågs egenart. Områdereguleringen skal også skape barnevennlige bomiljø, varierte boligtyper og store boenheter på bakkeplan.

Den skal videre sikre god adkomst til og visuell kontakt med sjøen, heter det i utkastet til planprogram. Det påpeker videre: «Når kvalitetsheving gjennomføres, skjer det ofte at boligprisene øker, og at lavinntektsfamiliene flytter bort. I prosessen skal administrasjonen vurdere om kommunen har virkemidler som motvirker at det skjer.»

Så blir det et skjønnsspørsmål hvorvidt boligblokkene som nå skal bygges, svarer på planer, visjoner og mål. Bygger de videre på stedets egenart? Og hvor høyt blir innbyggernes medvirkning verdsatt og tatt med av utbyggerne?

Det blir vel også alt etter øyet som ser.

(Skribenten bor selv i Paradis. Red.mrk.)

Publisert: