• «Garderobegolvet på Gamlingen kan sjåast som ein allmenning. Den eine som går våt til skapet slepp å tørke seg, og denne fordelen nyt han heilt aleine,» skriv Klaus Mohn. Carina Johansen

«Tid for å ta seg saman»

GJESTEKOMMENTAR: Revirmarkering er øydeleggande for fellesskap, samarbeid og samhald