• Rettsoppnevnt sakkyndig, psykiater Tor Ketil Larsen, var i flere verbale slagvekslinger med helsepersonell som vitnet i retten torsdag. Nils-Thomas Økland

Ingen blodprøve, akkurat

De fleste har erfart at det jammen ikke er lett å skjønne hva som foregår i hodene på andre folk. Det samme problemet har også de som har det som jobb å finne det ut.