• Tappetårn og ølkranar har kome til heimbygda til Eirik M. Fuglestad. Kristian Jacobsen

«Eg hadde aldri trudd at noko slik skulle koma her i bygda»

GJESTEKOMMENTAR: Ein pøbb er ein magisk stad der alt kan skje. Pøbben er den staden der bygda blir til frå det talte ordet. Det er bygda som positiv, sosial røyndom. No har dei fått ein slik pøbb i heimbygda mi.