• Hva gjør bygningen som huser Lervik sykehjem for området? Beriker det estetisk, stimulerer til bruk av byrommet, eller tar den vare på stedets egenart og historikk? Kristin Hoffmann

Påtrengende holdningsløst i Østre bydel

GJESTEKOMMENTAR: Det er vanskelig å få øye på byggekunsten bak Lervig sykehjem. En undrer seg heller over hva som skjedde her. Og hvorfor har ikke Stavanger kommune en arkitekturpolitikk?