• Morgonstemning i Berghølen i Frafjordelva, øvst i Frafjordbygda. Eit stykkje nedanfor er det tenkt tunnel til Espedal og Ryfylke – for i snitt 10–20 bilar i timen, til ein milliard kroner i investeringar. Pål Christensen
    Galleri

Tunnelsyn til tvilsam nytte og uboteleg skade på perla Frafjord

GJESTEKOMMENTAR: Høvet til å harve over ei naturperle får ein berre éin gong.