Stadig økende interne motsetninger i USAs politiske partier

GJESTEKOMMENTAR: Det er ikke bare økende avstand mellom partiene i USA. Det er økende motsetninger innenfor partiene.

Den eldre, hvite befolkningen i USA er konservativ og stemmer republikansk − som gjenspeilet i «selve Amerika-maleriet», Grant Woods «American Gothic», her som dekor på et uthus i Iowa. USA er fortsatt et land av immigranter der de nye amerikanerne har andre verdier og andre politiske preferanser.
  • Gunnar Grendstad
    Gunnar Grendstad
    Statsviter, professor ved Universitetet i Bergen
Publisert: Publisert:
iconDenne artikkelen er over fire år gammel

I denne spalten omtalte jeg i oktober den økende avstanden mellom demokratiske og republikanske velgere i USA. Nye analyser av disse velgerne viser at motsetningene innenfor det demokratiske og det republikanske partiene kan være en like viktig faktor i politikken som motsetningene mellom de to partiene.

Av USAs omlag 320 millioner innbyggere, stilte nærmere 130 milloner velgere seg bak Hillary Clinton og Donald Trump i presidentvalget i fjor. Vi kan se på de republikanske og demokratiske partiene som store velgerkoalisjoner. På samme måte som USA er et stort og sammensatt land, er koalisjonene av velgere i de to partiene også sammensatte.

En ny rapport fra Pew Research Center – «Political Typology Reveals Deep Fissures on the Right and Left» – viser at faktiske og potensielle velgerne i de to partiene kan deles opp i klart profilerte grupper. Mellom gruppene er det tildels store og kraftige motsetninger.

Slik er originalen av «American Gothic», som Grant Wood (1891–1942) malte i 1930.

Splittelser på høyresiden

På høyresiden i politikken finner Pew fire klare grupperinger alle med en klar overvekt av hvite velgere. De kjernekonservative er i hovedsak velstående, mannlige Trump-tilhengere. De støtter en mindre stat, ønsker mindre skatt og tror at det økonomiske systemet er grunnleggende rettferdig. Denne gruppen utgjør en tredel av de republikanske velgerne.

Den neste konservative gruppen består av dem som sier «Landet mitt først». Dette er ofte eldre velgere med lavere utdanning. De er utilfreds med utviklingen i USA og er meget kritisk til innvandrere. De mener innvandringen gjør at USA vil miste sin nasjonale identitiet.

Den tredje gruppen, de markedskritiske republikanerne, er skeptiske til banker og finansinstitusjoner. Disse institusjonene påvirker utviklingen i landet i en negativ retning. Flertallet i denne gruppen mener at de som allerede er rike tjener mest på det økonomiske systemet. Derfor er de tilhengere av å øke selskapsskatten. Det er en posisjon som ikke er så vanlig å finne i det republikanske partiet.

Den siste gruppen er den nye tids entreprenører. Flertallet i denne gruppen er unge velgere. De er grunnleggende optimistiske om USAs framtid og mener at den neste generasjon amerikanere vil klare seg bedre enn sine forgjengere.

Splittelser på venstresiden

Fellesnevneren i den demokratiske koalisjonen er den generelle støtten til en grunnleggende velferdsstat. Men velgerne er samtidig delt i synet på USAs rolle i verden og omfanget av statlig regulering av økonomien. Den rasemessige og etniske ulikheten mellom demokratiske velgere bidrar også til sterke motsetninger mellom de fire gruppene.

Den største demokratiske gruppen kalles for «de solide liberale» (amerikanske liberale er en meget moderat variant av norske radikale). De solide liberale er hvite med høy utdanning og en bekymringsløs økonomi. Dette er en politisk aktiv gruppe som gir penger til valgkamper og deltar i protester mot president Trump.

Mulighetsdemokratene er mindre velstående og mindre politisk aktive enn de solide liberale. Men mulighetsdemokratene utmerker seg ved å holde fast på den amerikanske drømmen som sier at folk flest kan komme seg opp og fram her i verden gjennom hardt arbeid.

De misfornøyde demokratene sliter ofte økonomisk og oppfatter seg som tapere i politikken. Denne gruppen mener at staten sløser og er ineffektiv, og flertallet av dem mener det ikke nytter å bruke stemmeretten. I denne gruppen er hvite velgere i mindretall.

De gudfryktige er den mest sammensatte av alle gruppene. Den består av et mindretall hvite velgere, har lav utdannelse og deltar lite i politikken. Gruppen har lav familieinntekt og sliter med dårlig økonomi. Det er også i denne gruppen vi finner de mest religiøse demokratene. De mener at det er nødvendig å tro på Gud for å kunne handle moralsk og ha gode verdier.

(De fleste typologier har en restkategori, og her kalles den tilskuerne. I denne gruppen er unge minoriteter som ikke er registrerte velgere eller som bryr seg om politikk.)

Økende ulikhet

De kjernekonservative og de solide liberale utgjør de største velgergruppene i de to politiske leirene på høyresiden og venstresiden. Når vi også trekker inn at disse to gruppene også er mer ressurssterke og deltar oftere i politikken enn sine søstergrupper, øker deres politiske betydning kraftig.

Gjennom engasjement, pengebidrag og valgdeltakelse øker de kjernekonservative sin betydning fra 31 prosent til 43 prosent av det republikanske velgergrunnlaget, mens de solide liberale øker sin betydning fra 33 prosent til 48 prosent av det demokratiske velgergrunnlaget.

Ulikheter i ressurser forsterker ulikheter i politikken. Velgere som er bedre organisert, får større gjennomslag hos politikerne, og derigjennom en større del av kaken når godene i samfunnet fordeles.

Felles fiende

Det er store motsetninger innen de fire gruppene på venstresiden og de fire gruppene på høyresiden, men parti-identiteten og en felles fiende er noe av limet mellom gruppene. Høyresiden kan strides om Donald Trump, men samles i motstanden mot Hillary Clinton. Venstresiden kan strides om Hillary Clinton, men samles i motstanden mot Donald Trump.

Lurer du på hvilken av de åtte kategoriene du selv ville havnet, kan du ta denne quizen og sammenlikne deg med amerikanske velgere.


Publisert: