La meg se om jeg forstår dette rett, det som skjer med Nytorget

GJESTEKOMMENTAR: Om hva flertalls­partiene i Stavanger sa før valget, og hva de nå gjør med Nytorget.

Bygging av nybygget til Mediebyen Stavanger på Nytorget betyr at det gamle politikammeret rives. St. Petri kirke til venstre i bildet.
  • Natasja Askelund
    Natasja Askelund
    Billedkunstner og helsefagarbeider
Publisert: Publisert:
iconKommentar
Dette er en kommentar. Kommentarer skrives av Aftenbladets kommentatorer, redaktører og gjestekommentatorer, og gir uttrykk for deres egne meninger og analyser.

Da er det klart. Etter utallige nyhetsoppslag om Metropolis, som ligger i det gamle politikammeret, om Rogaland Kunstsenter, som ligger i det som kalles «Jugendhuset», om det gamle politikammeret og om trehusbyen som alle elsker, avslører Aftenbladet og NRK 19. august hva som skal skje med Nytorget.

Les også

NRK og Aftenbladet vil flytte til nybygg på Nytorget

Vi vet jo allerede at det kommer en skulptur av «Hu Jenny». Selv om det er sjelden at man først bestemmer seg om kunsten før man vet hvordan arkitekturen skal bli, eller hva stedet skal brukes til, må man jo respektere at «alle» vil ha «Hu Jenny» på Nytorget.

Nå vet vi også at politikammeret, «Stavangers Y-blokka», skal rives for å bygge Mediebyen, med parkeringsplasser. Saken er ikke behandlet ennå, men alle som leser aviser, vet at når Mossige og Arbeiderpartiet er begeistret, så er forbeholdet om at planene skal behandles politisk først, bare en høflighetsfrase.

Nå skal Mediebyen skape et levende kulturtorg og få fart på Nytorget. At Stavanger Aftenblad gjennom fjorten år i «Mediegården» rett bort i hogget neppe kan skryte på seg å ha skapt verken liv eller røre i de tomme felleskontorene, er det ingen som gjør nummer av. Det kan jo være det blir festligere når NRK-gjengen kommer tuslende ned fra Ullandhaug, der man nå må ringe på døren for å slippe inn, og de får en hel «by» å lage moro i, Mediebyen.

Så la meg se om jeg forstår dette rett nå: Vi har altså et styre i Stavanger som består av Miljøpartiet De Grønne (MDG), Senterpartiet, Rødt, SV, Arbeiderpartiet og FNB, partiet «formely known as» Bompengepartiet? Dette er altså flertallspartiene i Stavanger som nå skal diskutere saken om Mediebyen på Nytorget.

Dag Mossige i Stavanger Ap (fra venstre), sjefredaktør Kjersti Sortland i Aftenbladet, distriktsredaktør Ragnar Christensen i NRK Rogaland og salgs- og markedssjef Ragnar Christensen og salgs- og markedssjef Kjetil Haver i SVG Property går i takt i Nytorget-saken. Det gamle politikammeret i bakgrunnen.

Fra partiprogrammene

Stavanger MDG har «gode klimaløsninger for deg og for verden» som sak nummer én i partiprogrammet. Resten av programmet handler om en grønn by, om å legge til rette for gjenbruk og reparasjon, redusere klimagassutslippene i bygg og anleggsbransjen, rive mindre, gjenbruke byggematerialer samt integrere bærekraftig tenkning.

Senterpartiet, som mellom sakene i programmet om at de vil har torghandel på Domkirkeplassen og ta vare på trehusbyen gjennom kommunale reguleringsbestemmelser, vil også «utvikle Nytorget som kulturtorg».

Rødt mener at «i dag (altså før de kom til makten) er det utbyggerne, og ikke innbyggerne som får bestemme i Stavanger». Dette skulle de gjøre noe med, hvis de kom til makten. For de mener at kulturen skal være for alle, og vil arbeide for å nå byens klimamål der 80 prosent av klimagassutslippene skal kuttes innen 2030.

Stavanger SV har som hovedbudskap «et Stavanger for alle» og «mindre forskjeller, mer fellesskap». Og i partiprogrammet står det at de ønsker å anlegge park på Nytorget, med sitteplasser og lekeapparater og en utescene foran Metropolis. De går imot et nytt kontorbygg på Nytorget og er opptatt av at områdeplaner og reguleringsplaner må ha reell beboer- og brukermedvirkning.

Stavanger Ap vil jo som kjent at «alle skal med». I programmet for Stavanger Ap inkluderer det til og med byantikvaren, som de vil skal ha en sterkere rolle. Ap vil arbeide for en konstruktiv dialog mellom utviklere og bevaringsinstanser. Uansett vil Ap ha en ambisiøs klimapolitikk og føre strenge klima- og miljøtiltak i kommunens innkjøpsprosedyrer.

FNB har ikke eget program for Stavanger som de vil dele med velgerne i det hele tatt, og det finnes lite om hva de mener om bymiljø. I punktet om klima er de mest opptatt av plast. Kulturpolitikken er mangelfull, så hovedbudskapet er at de er imot veiprising. I disse tider, med polarisering og økende klasseskiller, et virkelig folkets parti.

(Rettelse, 30. august kl. 09.57:
Stavanger FNB har et program for perioden 2019–2023. Der står det om Nytorget:
«Fornye Nytorget, uten å legge hindringer i veien for de som allerede er etablert der.»

Les også

Per Th. Grimnes: «Hvorfor har Arbeiderpartiet endret holdning til Nytorget?»

Ja vel?

Så disse flertallspartiene som, bare for å få det helt klart – med f.eks. Rødt som vil ha slutt på høye styrehonorarer for politikere som sitter i interkommunale selskaper, og som fikk stoppet Base Property og Kjell Inge Røkkes planer om utbygging i Paradis – skal nå stemme for om SVG Property og Stavanger Utvikling kan få rive det gamle politikammeret og bygge Mediebyen, med et stort parkeringsanlegg?

SV som vil ha en kulturpolitikk for å satse på mangfold, men også ta vare på kulturarv, bygninger og tradisjoner, skal stemme for at politikammeret med et unikt Andreas Bø-verk skal rives, mens Kunstsenteret og Studio 17 fortsatt går en usikker framtid i møte?

MDG som vil ha all biltrafikk ut av byen, og som i alt de står for handler om miljø, vil rive et betongbygg som alle vet er verstingen av all miljøproblemer i byggebransjen, for å bygge Mediebyen med et gigantisk parkeringsanlegg?

Og Arbeiderpartiet, som altså vil styrke byantikvarens rolle, syns nå at det blir litt «hassle», litt brysomt, med all bevaringen og vil heller rive et bygg som arkitekter og byantikvaren mener er bevaringsverdig. Det er jo enklere og billigere?

Les også

Slik kan det bli på Nytorget, men byantikvaren synes det blir for drøyt

Så får vi se

Det gjenstår å se hva de bestemmer. Lar Rødt idealene om innbyggerne skal bestemme fare mot at de to gjenlevende KF-ene med sine godt betalte styremedlemmer får det som de vil? Er det viktig for MDG å arbeide for en by som produserer mer energi enn den forbruker, og at det ikke skal rives et betongbygg med all den forurensningen og energisløsingen det innebærer?

Når alt kommer til alt, vil virkelig Ap at «alle skal med», og ønsker SV et «Stavanger for alle»?

Rettelse: I en tidligere versjon av innlegget sto det at Stavanger Parkering er et interkommunalt selskap. Det er ikke riktig, det er et kommunalt foretak.Publisert: