En varslet katastrofe

KOMMENTAR: Varsellampene må ha lyst for Statoil i USA, både før de gjorde investeringene og mange ganger etter. Aksjonærene, altså meg og deg, fortjener en større åpenhet rundt Equinors pengebruk.

Konsernsjef Eldar Sætre sa på generalforsamlingen til Equinor at selskapet nå skal begynne å rapportere USA som eget segment.
 • Hilde Øvrebekk
  Hilde Øvrebekk
  Kommentator
Publisert: Publisert:
iconDenne artikkelen er over ett år gammel

Torsdag hadde Equinor invitert til generalforsamling, denne gangen på nett. De siste årene er det selskapets kontroversielle utenlandssatsinger, klima og oljeboring i Arktis som har fått mest oppmerksomhet.

Det har derimot stormet rundt Equinor på andre måter denne gangen. Både gjennom følgene av koronakrisen og lav oljepris. Men kanskje mest de siste par ukene etter avsløringer i Dagens Næringsliv om Statoils enorme sløsing med penger i USA. Der selskapet etter 20 år har tapt 200 milliarder kroner.

Høy oljepris?

Styreleder Jon Erik Reinhardsen sa på generalforsamlingen at han ville benytte anledningen til å dele sine refleksjoner rundt denne satsingen. Han sa at det i USA hadde vært «en kostnadskultur som overhodet ikke har vært bra». Og at det hadde vært klare svakheter i kontrollsystemene, som har blitt tett fulgt opp de siste årene.

Og så gjentok Reinhardsen det tidligere finansdirektør og USA-sjef, og nå konserndirektør for internasjonale operasjoner, Torgrim Reitan, sa til journalist Fredrik Solvang, i Debatten på NRK tirsdag.

Reitans «unnskyldning» for den skyhøye pengebruken og avskrivningene var investeringer på land i USA som ikke levde opp til forventningene til markedsutviklingen i perioden 2008–2013. Og en feilslått letekampanje i Mexicogolfen.

Reitan påstår at selskapet trodde oljeprisen kom til å fortsette å være på over 100 dollar per fat. Men her er det noe som skurrer.

Norgeshistoriens største oppkjøp

Oppkjøpet av Brigham, selskapet som får skylden for den elleville pengebruken internt, var da det ble sluttført et av norgeshistoriens største oppkjøp, til en verdi av minst 25 milliarder kroner.

Det var mange som stilte spørsmålet dengang om dette var et fornuftig kjøp, og om det ville lønne seg i lengde, inkludert meg. Derfor ringte jeg til analytiker og partner i Rystad Energy, Per Magnus Nysveen.

Nysveen sa dengang at han syntes det var et bra trekk av Statoil, som selskapet het da, å kjøpe et teknologiselskap som Brigham. Men han tvilte på om de kom til å få tilbakebetalt denne investeringen, for oljeprisen måtte ligge på godt over 100 dollar per fat for at det skulle betale seg tilbake.

«Ifølge forward-kurven, som viser hva markedet mener oljeprisen vil ligge på, har Statoil betalt en overpris,» sa Nysveen i 2011. Pilene for oljeprisen pekte altså nedover til og med den gang.

Som oljeanalytiker Trond Omdal i Pensum Asset Management sa i Debatten tirsdag: «Reitan snakker ikke sant». Han refererte til oljeprisforventningen også da de andre oppkjøpene på land i USA skjedde.

Sparing

Det er også andre ting som ikke helt stemmer med denne historien. For i februar 2014 hadde enten plutselig lyset gått opp for Statoil-ledelsen, som la fram en plan om å spare 1,3 milliarder kroner per år fra 2016. Eller så hadde de sett en stund at pengebruken ikke stod i stil med inntjeningen. Et tilbakeblikk viser at svaret er det siste.

Og over mange år har disse investeringene på land i USA fått stryk fra analytikere. Statoil, og senere Equinor, har aldri rapportert detaljerte tall for resultatene fra den amerikanske virksomheten. Tallene fra USA går innunder den samlede internasjonale virksomheten, noe analytikere har påpekt i alle år. Først i en fotnote i årsrapporten for 2019 kom det fram hvor store tapene i USA faktisk har vært.

Det er ikke overraskende at Statoil har brukt altfor for mye penger på investeringer i USA, på ting de ikke kunne. Det samme gjorde de i Canada, da de investerte i oljesand. Fagforeningene i Norge har over mange år advart mot at investeringene i USA, og at de ville gå ut over selskapets evne til å investere på norsk sokkel.

Det som er mest overraskende er hvor høyt dette tapet faktisk var, og ikke minst mangelen på kontroll over pengebruken og den tisynelatende aversjonen over lang tid for å ta tak i problemet.

Hemmelig?

Konsernsjef Eldar Sætre sa på generalforsamlingen at de ikke verken har skjult eller holdt hemmelig tapene i USA. Men når selskapet i alle disse årene ikke har lagt fram resultatene fra denne delen av selskapet, til tross for at både analytikere, fagforeninger og journalister har etterspurt det, er det igjen noe som skurrer.

Sætre sa også på generalforsamlingen at Equinor fra nå av skal rapportere USA-resultatene som et eget driftssegment i kvartalsresultatene. Men det er et tankekors at det måtte en avsløring av denne selskapskulturen og pengebruken til for at det skulle skje.

«Høy verdiskapning er et av de viktigste målene for Equinor», sa styreleder Reinhardsen.

Eierandelene i USA har selskapet ennå, og de skal visstnok kunne tjene penger på disse framover. Sannheten er vel heller at det er det ingen som vet. For tiden nå er svært usikker, og oljeprisen det samme. På land i USA kreves det ennå en relativt høy oljepris for at produksjonen skal lønne seg.

Derfor er det langt fra sikkert at selskapets mål om høy verdiskapning blir nådd i USA.

Stille spørsmål

Det er bra at selskapet sier de har ordnet opp, men det er også viktig at både olje- og energidepartementet og andre stiller spørsmål om hvordan dette kunne skje. Og om det er noen som skal stilles til ansvar.

Et selskap som Statoil og Equinor skal følge norske verdier og nøkternhet, også i utlandet. Equinor maner til åpenhet, men ledelsen har ikke vist seg særlig villig til å være åpen om disse feilvurderingene.

Det fortjener aksjonærene som tok til orde for det på generalforsamlingen, og det fortjener det norske folk, så lenge staten fremdeles eier 67 prosent av Equinor.

For varsellampene må ha lyst lenge.

Publisert:

Kommentator Hilde Øvrebekk

 1. Ingen vei utenom kjernekraft og gass, hvis Europa ikke skal leve i en konstant energikrise i årene som kommer

 2. Tiltakene må være forholdsmessige og forståelige. Det er de ikke nå

 3. Med Frps forslag har poli­tike­rne sjansen til å stoppe elek­trifise­ringen av sokkelen. Den sjansen bør de gripe

 4. «Vi kan ikke fortsette å stenge ned et helt sam­funn fordi vi har et helse­vesen som ikke fun­gerer»

 5. Når mediene ukritisk har begynt å heie på til­tak og hausse opp korona­tallene, bør vi kanskje tenke oss litt om

 6. Vi strøm­kunder betaler for sosiale reformer SV fikk gjennom i budsjettet. Vil vi det, eller vil vi ha lavere strøm­priser?

 1. Kommentator Hilde Øvrebekk
 2. Equinor
 3. USA
 4. Statoil
 5. Trond Omdal