• Korleis skal me bevara grunnleggjande forståingar om kva som gjer eit samfunn leveleg og berekraftig når det blir stadig færre bønder til å formidla det? NTB scanpix

Bonden og døden – om kva samfunnet vårt er

GJESTEKOMMENTAR: Dersom 1500 industri- eller service-arbeidsplassar hadde vorte lagde ned kvart år, hadde det vorte furore. Men når så mange gardsbruk forsvinn kvart år, kva då? Kan ein fransk, misantropisk forfattar og ein 100 år gamal tysk filosof seie oss noko om dette?