Den skadelige arven etter Trump

KOMMENTAR: Donald Trump har legitimert det å lyge og skape vrengebilder av verden. Dette har også begynt å gjennomsyre den norske politiske og offentlige debatten. Det er en arv fra Trump vi alle har et ansvar for ikke å videreføre.

Twitter har flere ganger advart mot Donald Trumps Twitter-meldinger fordi de inneholder misledende informasjon.
 • Hilde Øvrebekk
  Hilde Øvrebekk
  Kommentator
Publisert: Publisert:

De siste fire årene ha vi vent oss til at det som har skjedd ikke har skjedd likevel, og at fakta ikke er nødvendigvis er fakta. I alle fall ifølge USAs president Donald Trump.

«Alternative fakta» var et uttrykk som først ble brukt av president Donald Trumps tidligere rådgiver Kellyanne Conway under en pressekonferanse i januar 2017. Bakgrunnen var at hun skulle forsvare en uttalelse fra pressesekretær Sean Spicer om antallet mennesker som møtte opp til Trumps innsettelsesseremoni.

Spicer anklaget mediene for med vilje å undervurdere antallet oppmøtte, og han uttalte at det var «det største publikummet som noen gang hadde deltatt i en innsettelsesseremoni». Noe som ikke stemte i det hele tatt med tall fra metroen i området eller med diverse fotobevis og flyfoto.

Conway forsvarte senere sin ordbruk, og sa da at «alternative fakta» betydde «supplerende fakta eller alternativ informasjon».

Dobbelttenkning

Mange sammenlignet uttalelsen med George Orwells dobbelttenkning fra romanen 1984, en prosess for indoktrinering der en person er ventet å tro på og akseptere en falsk uttalelse som sann, selv om ens eget minne eller følelse av virkelighet tilsier noe annet.

Orwell beskriver dobbelttenkning på denne måten:

«Evnen til å ha to motstridende tanker i hodet på samme tid, og akseptere begge. Å bevisst fortelle løgner, og samtidig tro på dem, å glemme fakta som har blitt upraktiske, og så, når det igjen blir nødvendig, å trekke dem fram igjen fra gjemselet. Å fornekte eksistensen av objektiv realitet, og samtidig anerkjenne den virkeligheten man fornekter.»

Først ble Conways uttalelse latterliggjort, men etter hvert er det nettopp dette som har gjennomsyret Trumps presidentskap de siste fire årene.

Ting som faktisk har skjedd, har blitt fornektet av Trump og vridd om til en «alternativ sannhet» om det som skjedde. Alt for å passe inn i Trumps eget narrativ og i hans støttespilleres ønske om hva virkeligheten egentlig er.

Trumps løgner

Det er skrevet utallige artikler om Trumps løgner, eller vridning av sannheten. Nå sist om koronapandemien. For eksempel skrev The Atlantic nylig om dette, med en rekke eksempler.

Blant annet denne påstanden fra juli i år:

 • Trumps påstand: «Vi har nå den laveste dødsraten i verden.»
 • Sannheten: USA hadde da verken den laveste dødsraten eller det laveste antallet døde per antall smittede, ifølge offisielle tall fra Johns Hopkins-universitetet.

Politikken ender seg, og det har til alle tiden vært vanlig at politikere og andre prøver å fremme sine egne synspunkter og skjule sine mangler. Men det som har endret seg betydelig nå, er at Trump har gjort det legitimt offentlig og uten blygsel rett ut å lyge og fremme en usann variant av virkeligheten som ikke er basert på faktiske forhold og på det som faktisk har skjedd.

Det har blitt greit for både politikere og ulike protestgrupper å formulere sin egen sannhet basert på det de ønsker at andre skal tro er sant, eller på det de selv ser som mest nyttig for deres egne etablerte meninger og verdensoppfatning.

Dette ser vi skje i økende og utstrakt grad også i Norge, både i politikken og ellers i den offentlige debatten.

Vindkraft og bompenger

Det passer best for Frp å fortelle en fortelling om at de alltid har og alltid vil kjempe mot bompenger. Og så legge skylden på regjeringspartnere og Stortinget ellers, mens partiet i sju år satt med ministre i Samferdselsdepartementet som godkjente rekordmange bompengeprosjekter.

Og det passer for eksempel kanskje best og er enklest for vindkraftmotstandere å skyte på Tina Bru. For det er jo hun som sitter i statsrådsstolen akkurat nå. Selv om sannheten er at hun er den første olje- og energiministeren siden 2012 som faktisk har gjort noe for å rydde opp i konsesjonsreglene. Hun er også den eneste statsråden i samme periode som ikke har godkjent en eneste konsesjon for vindkraft på land.

Det passer best for Senterpartiet nå å gå hardt ut mot vindkraft på land. Mens det som faktisk skjedde er at Senterpartiet, med Ola Borten Moe som energiminister, var det partiet som satte i gang vindkraftutbyggingen og godkjente de fleste av de vindkraftverkene vi nå ser løfte seg.

Det passer best for både de som er motstandere av både bompenger, vindkraft og andre saker å late som om mediene ikke har informert dem godt nok, eller at mediene vrir på sannheten. For da kan de fortsette å tro på den «alternative virkeligheten» og «alternative fakta».

Oppdiktning

Politikk blir ikke bedre av at det er stuerent å påstå at man hele tiden har ment noe man ikke har ment. Den offentlige debatten blir ikke bedre av at vi dikter opp våre egne fakta og ikke forholder oss til virkeligheten og til forskning og fakta.

Tvert imot.

Det er ingen skam å snu, heller ikke i politikken. Men det er en skam, og uansvarlig, å late som om ting aldri har skjedd og ikke ta ansvar for det og innrømme feil. En god debatt handler ikke om å lyge og vri på sannhet og fakta.

Vi kan selv sørge for at vi ikke havner i et orwelliansk samfunn preget av propaganda, overvåking, feilinformasjon, fornekting av sannhet og manipulasjon av fortida.

Dette er arven etter Donald Trump. Uansett hva som skjer med Trump, er dette en arv vi ikke trenger ta med oss videre her i Norge.

Publisert:

Kommentator Hilde Øvrebekk

 1. Den nye regjer­ingen flytter makt fra Rogaland

 2. Innfør lønn basert på arbeids­erfaring også for stor­tings­politikere

 3. Skal du klemme, håndhilse eller danse på bordet? Kommer verden til å bli som før? Jeg skal i alle fall kaste munn­bindet

 4. Politikere, la ikke sel­skapers og interesse­gruppers egen­interesser lede dere inn i frist­elsen

 5. Mer olje­skepsis – Roga­land er ikke lenger anner­ledes­fylket

 6. Vi bør ikke bruke penger og ressurser på å reversere fylkes­sammen­slåinger

 1. Kommentator Hilde Øvrebekk
 2. Amerikansk politikk
 3. Vindkraft
 4. Donald Trump
 5. Tina Bru