Høyrisiko-gruppene: Når vaksinen ikke virker…

GJESTEKOMMENTAR: For noen av de mest sårbare ser covid-vaksinen ikke ut til å virke. De kan lett bli ofrene i gjenåpningen.

«Kunnskap om at ikke alle vaksinerte er beskyttet, kan hjelpe oss som akkurat nå ser med gru frem mot de neste månedene med totalt frislipp», skriver Audhild Skoglund. Hun er selv dialysepasient etter en autoimmun sykdom og fullvaksinert, men aner ikke om vaksinen vil hjelpe.
Publisert: Publisert:
icon
Denne artikkelen er over ett år gammel
iconKommentar
Dette er en kommentar. Kommentarer skrives av Aftenbladets kommentatorer, redaktører og gjestekommentatorer, og gir uttrykk for deres egne meninger og analyser.

Mens landet syder av gjenåpningsforventninger, er vi noen som står bekymret igjen og frykter at covid-smitten nå kan bli umulig å unngå.

For hva hvis vaksinen ikke virker på enkelte av de mest sårbare gruppene?

Høy fare uten vaksine

Jeg er selv dialysepasient etter en autoimmun sykdom og fullvaksinert, men jeg lever i uvisse om hvorvidt to skudd med Pfizer gjør meg beskyttet. Og gudene skal vite at jeg trenger den beskyttelsen.

En studie av europeiske nyresyke som ble smittet med covid-19, viste at rundt 1 av 5 transplanterte pasienter som ble smittet, døde. Av dialysepasienter døde hele 1 av 4 som ble smittet av viruset.

Derfor var personer med alvorlig nyresykdom prioritert høyt i vaksinekøen.

Manglende antistoffer

Nå har det imidlertid kommet en del forskning som viser at det ikke nødvendigvis bare er å gi høyrisiko-gruppene to doser vaksine og la dem gå ut og leve som vanlig.

I en forskningsartikkel i JAMA fant man at av 658 organtransplanterte personer oppnådde kun 17 prosent et målbart nivå av antistoffer etter første dose med Pfizer eller Moderna. Etter andre dose var det fremdeles 46 prosent som ikke dannet noen antistoffer mot viruset.

Nå er ikke antistoffer alt, men i covid-vaksineringen er utvikling av antistoffer regnet som et sikkert mål på om man er beskyttet mot sykdom.

Immundempende medisiner

En av syndebukkene i å torpedere covid-vaksinen for organtransplanterte, er bruk av immundempende medisiner.

Immundempende medisiner brukes ved en rekke autoimmune sykdommer og ved organtransplantasjon. I det første tilfellet er det kroppens eget immunforsvar som går til angrep på kroppen, og immundempende medisiner trengs for å hindre dette. Ved organtransplantasjon brukes medisinene for at immunforsvaret ikke skal angripe det transplanterte organet som et fremmedlegeme og frastøte det.

Immundempende medisiner er altså helt nødvendig for å holde immunforsvaret i sjakk for disse gruppene.

Hvorfor vaksinen ikke virker

Men immundempende medisiner gjør også at man blir ekstra utsatt for infeksjoner, – og for et alvorlig forløp av dem. De gjør også at vaksiner ikke virker så godt, fordi vaksiner fungerer gjennom å aktivere immunforsvaret. Lar ikke immunforsvaret seg aktivere – for eksempel pga. medisiner – vil vaksinen ikke virke.

Dette har vært en bekymring i lang tid blant både forskere og mennesker med et slikt kraftig dempet immunforsvar.

Som uvaksinerte

Noen har forsøkt å slå alarm. I en artikkel i Dagens Medisin fremhevet representanter for Landsforeningen for nyrepasienter og transplanterte behovet for å vaksinere de som lever sammen med personer med immunsvikt.

Slik det er nå, lever mange i høyrisiko-gruppene med en vaksine som potensielt ikke fungerer på dem, og med husstandsmedlemmer som er uvaksinerte og kan bringe smitten med seg hjem.

Vanskeligere å unngå

Det vil også bli stadig vanskeligere å unngå smitten etter hvert som man letter på restriksjoner.

Som immunolog Anne Spurkland nylig uttalte til VG: «Enten får du vaksine eller covid. Det er det som er valget. Hvis du ikke tar vaksinen, får du covid før eller siden, det er ganske sikkert.»

Overlege ved Rikshospitalet Are Martin Holm uttalte på sin side til NRK at: «Folk med svekket immunforsvar kan ikke stole på at koronavaksinen gir dem fullgod beskyttelse. […] Inntil videre bør de oppføre seg som om de ikke er vaksinerte.»

Å vente på smitten

Samfunnet kan ikke fortsette å holde stengt i all evighet. Men når vi nå åpner opp igjen, kan heller ikke en stor gruppe av de mest sårbare for covid-19-sykdom bare etterlates til å vente på å bli smittet. Fordi vi har ganske stor sjanse for ikke å overleve det.

Akkurat hvor mange det gjelder, er uklart, men vesentlig nedsatt immunforsvar er et fenomen som også kan ramme kreftpasienter og mennesker med blodsykdommer og andre immunsykdommer.

Og foreløpig har det blitt sagt svært lite annet enn at man kan regne seg som fullt ut beskyttet etter to doser vaksine.

Hva kan gjøres?

Problemet er ikke uløselig, men det krever at det blir kommunisert tydelig. Og vi må få på plass en systematisk testing av vaksineresponsen for immunnedsatte pasienter. For hver og en av oss. Vi trenger å vite om vi faktisk er beskyttet. Slik det er i dag, skjer ikke det.

I flere land diskuteres det også om man bør sette en tredje dose i denne gruppen. Studier har vist at det kan hjelpe i hvert fall noen.

Må tas på alvor

Kunnskap om at ikke alle vaksinerte er beskyttet, kan hjelpe oss som akkurat nå ser med gru frem mot de neste månedene med totalt frislipp. Det kan gi forståelse for at vi ennå trenger å være utrolig forsiktige, og at det samme gjelder de vi omgir oss med.

Ingen vaksiner fungerer perfekt, som det ofte blir påpekt. Derfor blir enkelte syke og dør selv etter å være fullvaksinerte.

Men når vi nå vet at dette rammer noen grupper spesielt, bør også det sies og tas på alvor. Det begynner å haste for oss, når alle rundt oss gjenåpner for full guffe.

Les også: «Midt under koronaepidemien flyktet jeg hjem til Norge. Det skulle vise seg ikke å være enkelt.»

Les også

Audhild Skoglund: «Hvordan forstå at døende av covid-19 benekter at sykdommen er ekte»

Les også

Audhild Skoglund: «Vi yngre i riskogruppen – det er ikke sånn at vi vi ville ha dødd uansett»

Publisert: