Fakta om Lyse må på bordet

GJESTEKOMMENTAR: Styreleder i Lyse AS, Harald Espedal, hadde i Aftenbladet den 31. desember noen innvendinger til min kommentar fra 28. desember om kommunens eierskap i Lyse AS.

– Mitt håp er at politikerne i eierkommunene får en profesjonell utredning av kommunenes eierskap, blant annet i Lyse, slik Aftenbladet tok til orde for i sin leder 30. desember, skriver Trond Birkedal. Her fra Lyses bedriftsforsamling i 2016. Styreleder Harald Espedal midt i bildet.
  • Trond Birkedal
    Trond Birkedal
    Skribent
Publisert: Publisert:
Les også

Trond Birkedal: Lysere tider?

Les også

Harald Espedal: Lyse-fakta må på plass før debatt om utbytte

icon
Denne artikkelen er over to år gammel
iconKommentar
Dette er en kommentar. Kommentarer skrives av Aftenbladets kommentatorer, redaktører og gjestekommentatorer, og gir uttrykk for deres egne meninger og analyser.

Espedals innvendinger er at jeg hadde så mange åpenbare faktafeil at det ikke kunne stå uimotsagt. Så langt jeg kan se er det eneste som er en egentlig faktafeil at jeg ikke tok med Lyses gjeld da jeg skrev om verdien av selskapet. Jeg burde selvsagt hatt med dette i teksten. I tilfelle hadde avkastningen på eierandelen vært på nesten 1,7 prosent, ikke 1,35 prosent som jeg skrev. Det er fortsatt under konsumprisindeksen for 2018.

De resterende «faktafeilene» blir bare faktafeil om man endrer forutsetningene i det jeg skrev, slik styrelederen har gjort.

Kan ikke kalles faktafeil

Espedal mener at jeg burde regnet med tilbakebetalingen av Lyses ansvarlige lån til eierne som en del av avkastningen, og ikke bare selve utbyttet. Jeg presiserte i min kommentar at det var utbyttet jeg skrev om, da kan det ikke kalles faktafeil å ikke ta med avdrag og renter på et ansvarlig lån. Tilbakebetaling av et lån er bare prinsipalen, det har ikke noe med avkastning å gjøre. Rentene defineres som avkastning på denne prinsipalen, men det er ikke en avkastning på eierandelen i Lyse, og det var den jeg forholdt meg til.

Espedal mener det er feil når jeg skriver at Lyse beholder mesteparten av overskuddet selv, om man ser utviklingen over tid. I mitt innlegg kommer det tydelig frem at det er 2018-tall jeg forholder meg til. Og ifølge proff.no viser 2018-regnskapet altså at Lyse beholder størstedelen av overskuddet selv. Det gjorde de for øvrig også i 2017, 2016 og 2014.

Espedal mener også det er feil når jeg skriver at man kan få en bedre avkastning på verdien ved å ha pengene på konto til den beste renten som er tilgjengelig på det åpne markedet, som er 2,3 prosent. Her har jeg brukt et eksempel fra Norsk familieøkonomi på den beste sparekontoen som tilbys, som et eksempel, men når det kommer til finansielle instrumenter, har Espedal åpenbart mer kompetanse enn meg, så dersom han mener det hadde vært uoppnåelig, må jeg forholde meg til det.

Profesjonell utredning

Det er ikke sikkert at jeg, en hobbyskribent, eller Espedal med sin rolle som styreleder for selskapet og med klart definert ansvar i aksjeloven, er de beste til å bringe denne debatten videre på rett spor. Mitt håp er derfor at politikerne i eierkommunene får en profesjonell utredning av kommunenes eierskap, blant annet i Lyse, slik Aftenbladet tok til orde for i sin leder 30. desember.

De folkevalgte bruker tiden sin på skole, eldreomsorg, slukke branner i kommuneøkonomien og den daglige driften av kommunen. Da er det naturlig at eierskap i eksterne selskaper ikke står først på dagsorden, her overlater man i stor grad drift og strategi til selskapets styre. Men selskapets styre har først og fremst lojalitet til selskapet, noen må også passe på at eiernes interesser blir ivaretatt.

Publisert: