• Equinors Mariner-felt på britisk sokkel er en utslippskjempe. Michal Wachucik/Abermedia

Kan Equinor virkelig kalle seg et lavutslippsselskap med tungoljeutslippene fra dette feltet?

KOMMENTAR: I forrige uke startet Equinor produksjonen på Mariner-feltet i Storbritannia. Kan Equinor virkelig kalle seg et lavutslippsselskap med tungoljeutslippene fra dette feltet?