Kan Equinor virkelig kalle seg et lavutslippsselskap med tungoljeutslippene fra dette feltet?

KOMMENTAR: I forrige uke startet Equinor produksjonen på Mariner-feltet i Storbritannia. Kan Equinor virkelig kalle seg et lavutslippsselskap med tungoljeutslippene fra dette feltet?

Equinors Mariner-felt på britisk sokkel er en utslippskjempe.
Publisert: Publisert:
icon
Denne artikkelen er over tre år gammel
iconKommentar
Dette er en kommentar. Kommentarer skrives av Aftenbladets kommentatorer, redaktører og gjestekommentatorer, og gir uttrykk for deres egne meninger og analyser.

Equinor skryter til stadighet over at utslippene fra deres produksjon er lavere enn gjennomsnittet i verden. Og ambisjonene er store når de snakker om hvor lave utslippene skal være framover.

Utslippene fra selskapets produksjon ligger på rundt 9 kg CO₂ per fat olje, sammenlignet med 17 kg CO₂ per fat i resten av industrien. Utslippene fra Johan Sverdrup-feltet er bare 0,67 kg per fat. Dette er det eneste feltet de oppgir spesifikke tall for. Kanskje fordi disse tallene ser så fine ut.

Equinor har et mål om å kutte utslippene til 9 kg CO₂ per fat innen 2020, og til 8 kg CO₂ per fat innen 2030. Det forteller de ofte når de oppdaterer investorer og andre om strategien framover.

Les også

Oppstart for tungoljegigant, synkende skip og millionkrangel på sokkelen

Hedda Felin, Equinors offshore-direktør i Storbritannia og Irland.

Olje for å få opp olje

Equinor skryter av Johan Sverdrup, men de er ikke like åpne om utslippene fra andre felt. Som det nylig åpnede Mariner på britisk sokkel.

Mariner er et tungoljefelt. Tungolje er mye vanskeligere å hente opp enn lettolje. Equinors sjef for offshore i Storbritannia, Hedda Felin, forklarte i en reportasje i Aftenbladet i forrige uke om den seige oljen som utgjør to tredeler av reservene i feltet. Denne er vanskelig å få opp, og mangelen på gass vil føre til både brenning av overskuddsgass de to første årene og så import av gass fra Norge.

Feltet skal med andre ord ikke elektrifiseres. Og det skal fakles. Over en kortere periode på rundt to år, men likevel.

Les også

Dobbelt så mye utslipp fra Equinors nye tungolje-gigant

Fakling og tankskip

Equinor har ikke rutinemessig fakling på norsk sokkel, og skriver på sine egne nettsider at de jobber for å stoppe med det også i resten av virksomheten innen 2030. Det er i tråd med World Bank Zero Routine Flaring-initiativet.

Ifølge Equinor er fakling den nest største kilden til CO₂-utslipp i olje- og gassproduksjon etter selve energiproduksjonen, «og er en utfordring hvor vi har vist at vi ligger i forkant». Bare ikke på Mariner, da?

Tungoljen må i tillegg hjelpes opp med en pumpe og lettolje fra Åsgard-feltet på norsk sokkel. Lettoljen kommer ut med tankskip, som på veien også slipper ut CO₂.

Så lenge andre felt er tilknyttet, må Equinor hente en lettere olje med dette tankskipet, forklarte Felin.

Les også

Et bredt norsk energiselskap i Storbritannia

Høye utslipp

Felin sa også at Equinor bare oppgir CO₂-avtrykk på porteføljenivå. Unntatt for Johan Sverdrup da. Men la til at utslippene per fat tungolje fra Mariner er det dobbelte av gjennomsnittet på norsk sokkel.

Til publikasjonen Upstream innrømmet selskapets utenlandsdirektør Torgrim Reitan tidligere i år at utslippene fra Mariner ville bli høyere enn det globale gjennomsnittet, men ville ikke si hvor mye høyere.

«Beslutningen om utbygging ble tatt før det var like stort fokus på miljø som det selskapet har i dag», er forklaringen, eller unnskyldningen.

Mariner ble besluttet å bygge ut i 2012. Da var Equinors, den gang Statoils, utslippsmål for 2020 på 17 kg CO₂ per fat. Når feltet etter sigende nå skal slippe ut mer enn det, bryter Equinor med sine egne mål fra 2012.

Og på slutten av 2012 uttalte selskapet at de anerkjente de menneskeskapte klimaendringene. Og at de skulle være med på å prøve å redusere klimautslippene framover.

I 2015, da byggingen av Mariner startet, innførte selskapet målet om å redusere utslippene til 9 kg CO₂ per fat i produksjonen av olje og gass. Det målet har det altså nådd, men ikke på Mariner.

Les også

Equinor-sjefen i Storbritannia skal lede Eldar Sætres stab

Les også

Equinor sluttfører oppkjøp av Chevron-andeler – og snart er ny oljegigant i produksjon

Ironisk

Det ironiske er at Equinor i sine egne annonser i Aftenbladet og andre medier selv har skrevet om denne type felt. I annonsørinnholdet fra selskapet heter det at «mange av olje- og gassressursene som er funnet i dag, har et høyt CO₂-avtrykk. Det er blant annet tungolje og oljesand – som er svært dårlig for klimaet».

Videre skriver de: «Verden har ikke godt av at alle disse funnene blir bygd ut. Derfor ønsker vi å lete etter felt med bedre kvalitet, som for eksempel Johan Sverdrup.» Alle oljefat er ikke like, påpeker Abdelkarim Abbou, direktør for sikkerhet og bærekraft i avdelingen som jobber med leting etter nye olje- og gassfelt i Equinor, i annonsen.

Mariner-utbyggingen er et av de største industriprosjektene i Storbritannia i senere år, med en prislapp på 7,7 milliarder dollar, eller rundt 69 milliarder kroner. Plattformen Mariner A skal stå øst for Shetland i minst 30 år. Ingenting er bestemt ennå, men med levetidsforlengelser kan Mariner A bli et feltsenter, gjerne med ubemannede boreplattformer.

Mariner er ikke noe verre enn veldig mange andre felt, ifølge Felin. Men skifter man navn til Equinor for å vise verden at man flytter seg i mer klimavennlig retning, må ambisjonene ligge litt høyere enn det.

Les også

Equinor leverer toppresultat fra utlandet

Les også

Equinor tildeler største oljekontrakt noensinne

Ingen konkrete planer

Det hjelper ikke å si at «vår portefølje i Storbritannia skal følge Equinors ambisjoner», når det er lagt opp til både å brenne gass og frakte olje fra norsk sokkel til britisk, med de ekstra utslippene det vil medføre.

Equinor har solgt seg ut av tungoljefeltet Alba tidligere i år. Men å selge seg ut av Mariner kan nok være ganske mye vanskeligere, siden det er så mye som henger sammen med Equinors installasjoner på norsk sokkel.

Men at Mariner vil svekke troverdigheten til Equinor som en lavutslippsprodusent, er sikkert. Når ambisjonen er å være en av verdens mest karboneffektive olje- og gassprodusenter, er det noe som skurrer når man ser på utslippene fra Mariner.

Så langt virker det heller ikke som om det er noen konkrete planer for å få utslippene ned på Mariner. Bare lovord. Kan Equinor virkelig kalle seg et lavutslippsselskap med tungoljeutslippene fra dette feltet?

Publisert: