• Dagsnytt 18, 5. mars. Lektor Simon Malkenes kritiserer systemet med fritt skuleval i Oslo. Debatten etterpå har på lammande vis handla om krenking. Skjermdump frå NRK

Ting kan vera større enn deg sjølv

KOMMENTAR: Det finst viktigare ting enn eit blankpussa omdømme. Også for Osloskulen og elevane deira.