• Det finst uendeleg mykje teater, humor og show å velja i på den årlege Fringe-festivalen i Skottland. Så mykje at det er nesten umulig å handtera. Jan Zahl
    Galleri

Når teateret tar tempen

KOMMENTAR: På sitt beste er teater både underhaldande å sjå på − samtidig som du får noko å tenkja på om deg sjølv og samtida. I Edinburgh i august får du begge delar. Får me også det i Stavanger?