• «Jeg maner til mer respekt for den tause, innforståtte kunnskapen som læreren sitter på. Her har vi et solid utgangspunkt», skriver Jørg Arne Jørgensen. Gorm Kallestad, NTB Scanpix

Lærer som forrykt blindtarmskirurg

GJESTEKOMMENTAR: Sist tok jeg opp en bekymring for at livsverdenen blir invadert av forskning og tørr formålsrasjonalitet. At dette er et reelt problem, ble nylig illustrert i en skoledebatt.