• I området rundt Egersund er det vanskelig å gå i naturen uten å se en vindturbin eller 20. Jon Ingemundsen

Elektrifiseringsiver og vindmøllebonanza

KOMMENTAR: Det er en voldsom iver etter å elektrifisere alt, fra biler til ferjer og datasentre. Men med dagens politikk krever dette en storstilt teppebombing med vindmøller i norsk natur.