• Den økonomiske veksten i Kina er enorm, og landet er i ferd med å bli det leiande landet i verdsøkonomien. Men, som biletet frå Beijing viser, den enorme veksten er skadeleg for miljøet og klimaet – noko Kina no tek på alvor. Og her treng verda Kina med på laget. Reuters/NTB scanpix

Korleis forandre eit enormt stort land på eit par tiår

GJESTEKOMMENTAR: Kina er i ferd med å bli verdas viktigaste land. Og for oss som arbeider med miljø, finst det ikkje eit meir interessant land å reise til.