• Kleppordførar Ane Mari Braut Nese, H, og Timeordførar Reinert Kverneland, H, må stola på at Sandnesordførar Stanley Wirak, Ap, til venstre kjempar fram tverrsambandet Foss-Eikeland til E39 ved Bråstein i køen av prosjekt i Bymiljøpakken. Geir Sveen

«Staten provoserer fram bomsaker og etterlet seg taparar og feigingar»

KOMMENTAR: Du vert aldri vinnar om du stemmer for bompengar, men du er temmeleg naiv om du stemmer mot og hevar hendene over hovudet.