• Pål Christensen

Kommentar: Utfordringa for bymiljøpakken er at svaret er rett

Kommentar: Bymiljøpakken på Nord-Jæren med mellom anna bussveg og sykkelstamveg verkar lenge før han skal. Politikarane har treft blink. Det er grunn til å jubla.