• Ikke velkommen på Nylund, denne nissen, unnskyld "desembermannen". Yuganov Konstantin/Colourbox

Deilig er Jorden, men ikke på Nylund

Julekomedien på Nylund skole bør tas av plakaten så raskt som mulig. Den er ikke morsom.