Politikere uten kontroll

GJESTEKOMMENTAR: Alle andre må kutte og omstille seg til dårligere kommuneøkonomi, men politikerne fyller opp sine partiers bankkontoer med millioner.

I oktober 2019 overtok Marianne Chesak (Ap), til venstre, fylkesordførerkjedet etter Solveig Ege Tengesdal (KrF) – og en slepphendt praksis med store bevilgninger til partigruppene, uten betingelser om bruken.
  • Trond Birkedal
    Trond Birkedal
    Skribent
Publisert: Publisert:
iconDenne artikkelen er over to år gammel
iconKommentar
Dette er en kommentar. Kommentarer skrives av Aftenbladets kommentatorer, redaktører og gjestekommentatorer, og gir uttrykk for deres egne meninger og analyser.

Jeg har tidligere skrevet om ordningen med godtgjørelser i lokalpolitikken. Her viste det at det var store sprik og noen ekstreme utslag, der én lokalpolitiker hadde høyere godtgjørelse enn statsministeren. I etterkant har Stavangers politikere vedtatt at det skal lages en full oversikt over verv og godtgjørelser.

Politikerne bevilger også penger til drift av partigruppene, og jeg har sett på noen av tallene for 2018 og 2019.

I tillegg til tallene jeg presenterer her, overføres det millionbeløp til partilagene fra det offentlige.

For å prøve å klargjøre: Et parti består av to enheter. Stavanger Frp har et lokallagsstyre som er valgt av medlemmene, som drifter partiet, holder medlemsaktiviteter, kurs etc. Stavanger Frp har også en kommunestyregruppe som består av dem som er innvalgt i kommunestyret for Frp, som driver det politiske arbeidet i styrer og utvalg.

Feite bankkontoer

I Stavanger kommune overføres det hvert år over 15 millioner kroner til de politiske partienes kommunestyregrupper, enten i form av direkte støtte eller gjennom lønnssystemet til kommunen som frikjøp.

Det er ingen regler for hvordan pengene skal brukes, ingen krav til å levere inn regnskapene eller å offentliggjøre dem, men det er et krav om at regnskapene skal revideres. I fylkeskommunen er det ikke engang krav om at regnskapene skal revideres.

Partiene i Stavanger har bygget seg opp omtrent 5 millioner kroner på konto etter å ha brukt over 5 millioner på valgkamp. Før valgkampen i 2019 hadde partiene altså i underkant av 10 millioner kroner stående på kontoene sine. Det kan jo tenkes at det skyldes god økonomistyring, men jeg tenker at det er vel så sannsynlig at beløpene politikerne bevilger fra kommunebudsjett til partikontoene er for høye. Dersom Stokka sykehjem bruker mindre penger enn bevilget, blir disse pengene tilbakeført til kommunekassen. Men politikerne har sine helt egne regler for sine egne penger.

Det er ingen som tar til orde for at norske partier skal fullfinansieres av private gaver og sponsorer, det er stor oppslutning om at demokratiet skal finansieres av skattepengene. Det er likevel verdt å reflektere over at politikerne kan bevilge store summer til egne partier uten at det lages noen retningslinjer for hvordan pengene skal brukes, ingen krav til at regnskapene skal være offentlige eller, som i fylkeskommunens tilfelle, ingen krav om revidering av regnskapene.

Til sammenligning er det ikke mangel på krav til dokumentasjon, søknad og rapportering hvis Røde Kors får 150.000 kroner i prosjektmidler for å drive sommertilbud for barn. Men 15 millioner til partiene hvert år, – da har partiene tillit til seg selv.

Få regler, lite kontroll, ingen konsekvenser

I Stavanger er det som sagt krav om at regnskapene skal revideres av Rogaland Revisjon IKS. Dette kravet gjaldt også for perioden 2015–2019, så da skulle man tro at alle partier etterlevde dette. Men en gjennomgang viser at det store flertallet av partier velger andre revisorer, noen har fått muntlig tillatelse fra kommunen om at de ikke trengte revisor i 2017 og 2018, noen har valgt en revisor som verken er registrert eller autorisert, og andre har fått en begrenset revisjonsuttalelse, altså ikke revisjonsberetning.

På toppen av det hele avdekket revisor det han mener er uregelmessigheter og brudd på partiforskriften i et av regnskapene, uten at dette er fulgt opp av kommunen. Det er også vedtatt at det skal komme et tilleggsreglement for bruk og legitimering av midlene, men dette mangler fortsatt, over ett år senere.

Les også

LES OGSÅ: Partier får millionbeløp uten krav til bruk eller kontroll: – Virkelig sjokkerende og graverende

Fylkespolitikere uten hemninger

Fylkespolitikken og politikerne går ofte under radaren og får lite oppmerksomhet i mediene. Det kan virke som at de benytter seg av denne inkognitostatusen når de lager regler for partistøtte i fylkeskommunen, for her er det virkelig Texas.

Partiene i fylket har spart seg opp rundt 23 millioner kroner på konto, selv etter å ha brukt rundt 5 millioner kroner på valgkamp. De mottar omtrent 12 millioner kroner årlig av fylkeskommunen, i tillegg til det de har spart på konto. Det er helt åpenbart at partiene er overfinansiert og får for mye penger, – men det virkelig graverende er at det ikke finnes noen regler for hva pengene skal brukes til, at det skal føres regnskap og ingen krav til revisor. Fylkespolitikerne bevilger altså våre skattepenger til seg selv og har ikke funnet det nødvendig med noen form for kontroll.

Man kan selvsagt innvende at partiene ikke er overfinansiert, men at de er flinke til å styre økonomien og driver effektivt. Hadde det vært bedre om de brukte opp alle pengene? Dersom de greide å bruke alle disse pengene, kunne vi hatt en debatt og gjennomgang om hvordan de har brukt opp pengene. Det finnes eksempler på at de har bevilget seg en «studietur» for hele gruppen siste året i en valgperiode, og det ville ikke vært færre elleville eksempler på pengebruk om de altså hadde brukt opp alt.

Stavanger har vedtatt åpenhet om honorarer og godtgjørelser. Nå er tiden inne for å gå grundig gjennom regelverk, kontrollmekanismer og holdninger til penger som blir bevilget fra skattebetalerne til partiene. I en tid hvor sykehjem og barnehager må kutte og omstille seg for å takle en stadig dårligere kommuneøkonomi, er det umusikalsk at bevilgningene til de politiske partiene brukes til å fylle opp bankkontoer.

Mitt ønske er at politikerne blir like flinke til å styre kommunens økonomi som de er til å styre partienes økonomi.

Publisert: