• Rødt-politiker Bjørnar Moxnes utfordret makten i Oslo som nektet bystyrepolitikerne å fortelle borgerne om et betent internt forhold, ble anmeldt av den samme makten – men vant i retten. Skal retten til informasjon og åpen debatt i Norge nå uthules enda mer? Til venste advokat Harald Stabell. Ole Gunnar Onsøien, NTB scanpix

Folkestyret skal knebles

FRIPENN: Der andre velger Trofodermin på leppene og får kjempebråk, nøyer noen seg med å legge en finger der, så blir det helt stille.