• Bompengeringane på Nord-Jæren vekker sterke kjensler, men ein del av opprøret saknar rasjonelt grunnlag. Politikarar som blir med på den dansen utan å sjå heilskapen, risikerer å gå inn for dårlege løysingar på lang sikt. Tommy Ellingsen
    Galleri

Raseriets politikk − om bompengar, lokalpolitikarar og politisk heilskap

GJESTEKOMMENTAR: Dei som er imot bompengar, må også stillast til ansvar. Kva er deira alternativ?