• Å handhelsa på kvar enkelt, er å visa respekt for kvar enkelt. Keilen, Berit

– Ta meg i handa på det

Norsk skule skal læra elevane om respekt, toleranse og likeverd. Kan ein jobba der viss ein ikkje vil handhelsa på kvinner?