• Fossile brensel går mot solnedgangen. Då er det eit tankekors at det er frå oljeselskapa me høyrer mest om respons og tilpassing til energiomstillinga, medan bodskapa frå styresmakter og politikarar langt på veg er dei same som før. NTB Scanpix

Klimaspel om oljeverdiar

GJESTEKOMMENTAR: Gjennomslag for ambisjonane i Parisavtalen set oljeverdiar i spel.