• Stavanger 2008 var eit felles løft i Stavanger-regionen som skulle ha store langtidseffektar. Men Stavanger har så langt i 2018 ikkje feira tiårsjubileet. Jonas Haarr Friestad

Stavangers 2008-impotens

KOMMENTAR: Det er sørgeleg å sjå kor slapt Stavanger handterer sitt eige tiårsjubileum som europeisk kulturhovudstad. Betydde dei store orda − og store budsjetta − verkeleg så lite?