• Rådmannen i Sandnes ønsker å bygge boliger for personer med store atferdsvansker på denne tomta, der Riskatun i dag ligger. Naboene har imidlertid protestert, og nå kan det gå mot et salg. Marie von Krogh
    Galleri

Når en flyktning banker på

Noen ganger blusser engasjementet i nabolaget opp først når en flyktning eller en narkoman banker på. Det er synd.