Brexit vil markere slutten på Storbritannia som en stormakt

GJESTEKOMMENTAR: Hvis Brexit blir gjennomført, vil det også være starten på at Vesten – som politisk og strategisk enhet – begynner å smuldre.

Muslingsanker og fisker Tony McClure stemte for å forlate EU. Men 39-åringen fra Nordvest-England sier også: «Jeg er bekymret for eksporten av muslinger og skjell.» Både Storbritannia, Europa og verden har mye å tape på brexit, skriver Fareed Zakaria.
Publisert: Publisert:
iconDenne artikkelen er over tre år gammel

Én av demokratiets store styrker er at dårlig politikk ofte blir reversert. Det er en trøst når vi ser en virvelvind av fornedrende programmer bli vedtatt etter som bølgen av populisme ruller gjennom den vestlige verden. Når et nytt styre blir valgt, kan ting gjøres om. Med unntak for brexit, som – hvis løsrivelsen fra EU blir gjennomført – kan vise seg å bli dette århundrets mest betydningsfulle hendelse.

Les også

May ber om utsettelse av brexit til 30. juni

Ikke til å kjenne igjen

Storbritannia, kjennetegnet for sin tilbakeholdenhet, korrekthet og punktlighet, ser plutselig ut som en bananrepublikk som tar vilkårlige beslutninger, forvrenger virkeligheten og endrer sine selvpålagte frister. Men om landet forlater EU, er det dårlige nyheter for både Storbritannia, EU og Vesten.

Martin Sandbu (bildet) er politisk økonomisk og arbeider som økonomi-kommentator i Financial Times i London.

Som Martin Sandbu skriver i The Political Quarterly, har brexit alltid vært «en løsning på jakt etter et problem». Det beste beviset på det er at Storbritannias EU-skeptikere ønsker å forlate EU fordi de grunnleggende ser på unionen som en stivnet, stor kjempe. I nesten alle andre medlemsland misliker EU-skeptikere unionen fordi de se på den som de motsatte, en fritt marked-kjempe. Så enten har de andre medlemslandene misforstått alt, eller så har de britiske konservative mistet vettet.

Toryene

Da jeg spurte Anne Applebaum, min kollega i The Washington Post, hva historikere i framtiden vil se på for å forstå å veien fram til brexit, svarte hun at alt handler om Det konservative parti, Toryene.

Dette partiet kan trygt hevde at det var 1900-tallets viktigste politiske parti i Storbritannia. Toryene styrte landet i mesteparten av århundret og frambrakte Churchill, Thatcher og andre ikoniske vestlige ledere.

Men etter den kalde krigen, etter som venstrepartiene verden rundt forlot sosialistiske ideer og flyttet seg mot sentrum, befant høyrepartiene over hele verden seg overfor en identitetskrise. De trengte å finne den typen klarhet og formål som antikommunisme og kampen for frihet hadde gitt dem. I USA fikk dette Republikanerne til å legge vekt på sosiale og kulturelle spørsmål, som abort, homofiles rettigheter og innvandring, som de koplet med et nesten religiøst sinne overfor liberalere.

I Storbritannia havnet De konservative i den samme grøten i sentrum, som statsministrene Tony Blair fra Labour og David Cameron fra Toryene begge styrte fra. Men så, bemerker Applabaum, ble de radikalisert – i europapolitikken.

Det hadde selvsagt alltid funnes EU-skeptikere blant toryene, men de hadde vært en liten, eksentrisk minoritet i partiet. Men midtveis i David Camerons statsministerperiode lyktes de med å ta partiet som gissel og tvinge Storbritannia til å gå planken.

Skadelig for alle

Vi er alle trøtte av brexit-dramaet, men glem ikke: Brexit vil bli en katastrofe. Som Martin Sandbu påpeker, er Storbritannias økonomi konkurransedyktig og produktiv bare i høykvalitets produksjon og tjenesteytende næringer, som begge er avhengig av et dypt integrert marked i Europa. Selv om Storbritannia kan og vil tilpasse seg en virkelighet utenfor EU, vil brexit høyst trolig føre til langsommere vekst og mindre utvikling for landet og folket.

De utenrikspolitiske konsekvensene av brexit blir minst debattert, men kan vise seg å bli de mest avgjørende. Hvis brexit gjennomføres, vil Skottland og Nord-Irland trolig løsne på sine bånd til Storbritannia for å kunne opprettholde sin tilknytning til Europa. Storbritannia vil da bli redusert til bare England og lille Wales, et lite land utenfor kysten av Europa, uten riktig å passe inn i noen av de tre store økonomiske blokkene i det 21. århundre – Nord-Amerika, Europa og Kina. London, en by som har vært med på å forme verden i 250 år, vil bli Vestens Dubai, et sted hvor en masse penger sirkulerer, men uten geopolitisk betydning.

Europa vil også miste mye med brexit. Storbritannia er en stor, levende økonomi. Men viktigere, landet har vært en avgjørende stemme for frie markeder, åpenhet, effektivitet og utadvendt utenrikspolitikk. Storbritannia har vært et av de få landene i Europa som har opprettholdt og utplassert et kraftfullt forsvar, ofte med brede, globale formål.

En britisk soldat og lokal gutt i Helmand-provinsen i Afghanistan.

Et historisk vannskille

Når ikke-vestlige land som Kina nå bygger seg opp, er det sentrale spørsmålet innen internasjonale relasjoner: Kan den verdensorden som Vesten bygde – det systemet som har skapt fred og velstand i 75 år – bli bevart? Eller vil Kinas og Indias framvekst, og gjenreisingen av Russland, ødelegge dette internasjonale systemet og sende oss tilbake til det Robert Kagan kaller en «jungel» – preget av nasjonalisme, proteksjonisme og krig?

Dagens verdensorden, som vi kjenner den, ble bygget i to århundrer, under styret til to liberale, anglo-supermakter – Storbritannia og USA. Brexit vil markere slutten på Storbritannias rolle som stormakt, og jeg lurer på om brexit også vil være dagen da Vesten – som politisk og strategisk enhet – vil begynne å smuldre.

Publisert: