• På veg ut til Ekofisk igjen, ristande og med høyrselvern på. Landet har mykje å takke desse og alle andre i olja for. Jon Ingemundsen

Ein hyllest til oljearbeidaren

GJESTEKOMMENTAR: Det er ingen grunn til å rette peikefingeren mot dei som har sikra vår velstand. Vi bør heller hylle dei.