• 12. april starta det 12 dagar lange slepinga av den 70.000 tonn tunge og 320 meter høge Aasta Hansteen-plattforma til Norskehavet. Equinor vil nok tene pengar på gassen frå feltet, men staten vil truleg gå i minus. Olaf Nagelhus, Woldcam/Equinor

Vi kan ikkje leve på ønskebrønnar

GJESTEKOMMENTAR: Olje og gass har vore ei gullgruve i 50 år, men no har ei ny tid starta: Den norske staten risikerer å tape på investeringar i nye felt. Heile grunnlaget for petroleumspolitikken sklir vekk.