• Christian Wedler i Frp (t.v.), John Peter Hernes i Høyre og flertallspartiene i Stavanger ser ikke ut til å ville ta tak i den lange og komplekse kjeden av mekanismer som jevnt og trutt påvirker levekårsutviklingen og øker fattigdommen i byen. Pål Christensen

Stavanger, we have a problem

GJESTEKOMMENTAR: Med offentlige midler til mer rampelys, medieshow, kongress- og turistarrangementer skal flertallspartiene i Stavanger fordrive de dype strukturelle mekanismene som fører til fattigdom og økende forskjeller.