Er Tysfjord-overgrepene unike?

GJESTEKOMMENTAR: Samer, en «lukket menighet» og 151 overgrepssaker i en kommune med knapt 2000 innbyggere – men hvor unike er egentlig overgrepene i Tysfjord?

28. november presenterte politimester Tone Vangen i Nordland rapporten om politiets etterforskning av de mange overgrepssakene i Tysfjord kommune. I midten politiadvokat Øyvind A. Rengård, til venstre Tysfjord-lensmann Aslak Finvik.
Publisert: Publisert:
icon
Denne artikkelen er over fire år gammel
iconKommentar
Dette er en kommentar. Kommentarer skrives av Aftenbladets kommentatorer, redaktører og gjestekommentatorer, og gir uttrykk for deres egne meninger og analyser.

Da politiet la frem sin sluttrapport om seksuelle overgrep i Tysfjord kommune lengst nord i Nordland fylke i november i fjor, vakte omfanget oppstandelse landet over. For hvordan kunne det finnes 82 mistenkte ofre og 92 beskyldte gjerningspersoner i en så liten befolkning? Skylden har vært plassert i en samisk taushetskultur, en lukket menighet og svik fra myndighetene.

Alle ingrediensene har nok vært til stede, men kanskje er ikke Tysfjord så unik som man skulle tro?

Tor Asgeir Johansen, ordfører i Tysfjord, var til stede da rapporten fra arbeidet med overgrepssakene i Tysfjord ble presentert.

Små bygder

Jeg kommer selv fra nabokommunen til Tysfjord, Ballangen, men har også familie i Tysfjord. Jeg vokste opp i det som må kunne karakteriseres som et «norsk» miljø og kan ikke hevde å ha intim kjennskap til det samiske miljøet. Men det var en god del av det som beskrives i rapporten som allikevel lød ganske gjenkjennelig.

Ikke minst gjelder det taushetskulturen mange av ofrene for overgrep har beskrevet.

Både Tysfjord-rapporten og en annen rapport fra tidligere i 2017, «Om du tør å spørre, tør folk å svare», bekrefter at det kan være ekstra vanskelig å varsle om overgrep i små og tette samfunn. Og det er her jeg mistenker at Tysfjord-saken kan bli fremstilt som mer eksotisk enn den egentlig er: I små og tette samfunn hvor alle kjenner alle og veldig mange er i familie med hverandre, utvikler det seg lett en taushetskultur. Og i en taushetskultur stiller overgrepsofre svakt.

I byen regner man med at det bare er å stikke innom en politistasjon eller et sykehus for å få hjelp. Sånn var og er det ikke overalt.

Rus og overgrep

Det kom frem i politiets rapport at både mange av overgriperne og mange av ofrene i Tysfjord har hatt et høyt alkoholforbruk, og at mange av overgrepene har skjedd under ruspåvirkning. Det er ikke spesielt for Tysfjord.

Det som derimot er spesielt for små bygder, er at flere generasjoner eller mennesker med store aldersforskjeller ofte fester sammen. Og at eldre menn skjenker yngre jenter, til få protester fra andre voksne. Og ja, jeg vet om mindreårige jenter som ble seksuelt misbrukt i slike settinger – ofte uten at de i det hele tatt skjønte at det som skjedde var et overgrep.

Manglende myndighetsnærvær

Mange av overgrepene i Tysfjord skjedde for flere tiår siden, på et tidspunkt hvor det syntes som en usannsynlig løsning for de fleste å gå til politiet eller oppsøke en psykolog eller annet helsepersonell dersom man ble utsatt for overgrep.

Ikke bare var det en kulturell barriere mot å oppsøke myndighetspersoner i slike saker, de var heller ikke lett tilgjengelige – og er det heller ikke i dag. I byen regner man med at det bare er å stikke innom en politistasjon eller et sykehus for å få hjelp. Sånn var og er det ikke overalt.

Dessverre har mange religiøse grupper ennå en lang vei å gå i å håndtere overgrep.

Mistro til ofre

Generelt blir fortsatt de fleste overgrep ikke anmeldt. Og det er mange grunner til det. Ikke minst at ofre ikke alltid kan regne med å bli trodd. I en annen rapport fra 2017, «Svikt og svik», kommer det frem at hjelpeapparatet slett ikke alltid tror på, beskytter og hjelper barn som utsettes for overgrep. Noen ganger er det voksenrelasjonen som beskyttes, og voksne blir trodd på bekostning av barn.

I Tysfjord er det veldig tette miljøer. Mange har vært redd for å miste familie og nettverk dersom de sa fra. Og med god grunn – enkelte ofre har opplevd nettopp det, og andre har opplevd trusler. Ikke bare er ikke det offentlige apparatet noe som ikke alltid står på ofrenes side, man kan heller ikke regne med sosial støtte i miljøet rundt en. I hvert fall ikke alltid. Noen ganger kan bygda bli et vesen som først og fremst vil være selvbeskyttende, og da er det verre å være den som sier fra om at noe er galt enn å være den som begår overgrep.

Den læstadianske menigheten har for øvrig blitt fremstilt som et lukket trossamfunn, men er en bevegelse i Den norske kirke. Dessverre har mange religiøse grupper ennå en lang vei å gå i å håndtere overgrep.

Lignende tilfeller

Vi vet fra andre tette og geografisk isolerte steder i verden at overgrepskulturer kan utvikle seg og opprettholdes gjennom disse mekanismene. For eksempel ble det rullet opp omfattende seksuelle overgrep på den vesle øya Pitcairn for noen år siden. I en avslørende dokumentar om saken kan vi høre hvordan overgripere forsvares og bortforklares av mange øyboere. Familier ble splittet, og man var enten for eller mot overgrepsofrene.

Tilsvarende har Alaska blitt kjent som USAs overgrepsstat. Både små og tette miljøer og avstand til offentlige myndigheter har vært trukket frem som problemfelter som gjør at overgripere lettere slipper unna der.

Illustrasjonen på forsiden av politiets granskingsrapport er talende. Over overflaten er bare toppen av isfjellet synlig.

Hva som skjuler seg

Det har vært en bølge de siste årene hvor kvinner har stått frem med overgrepshistorier. Å stå frem sammen med andre er en effektiv måte å bryte ned taushetskulturen på. Å stå frem alene kan oppleves som langt mer ensomt.

Samtidig har fortellinger fra modige kvinner og noen menn i Tysfjord bidratt til at en liten kommune har blitt satt under lupen med en svært grundig og omfattende politietterforskning. Ytterst få bygder eller kommuner blir systematisk etterforsket for overgrep på denne måten, med oppnøsting av saker fra flere tiår. Derfor vet vi ikke egentlig hva som skjuler seg andre steder. Jeg mistenker at det kan være litt av hvert.

Les også

Grove overgrep og taushet i Tysfjord sjokkerer

Les også

Lulesamisk senter: − Har vært mange barrierer mot å fortelle 

Les også

Sametingspresidenten ba i nyttårstalen flere ofre om å stå fram


Publisert: