• NTB Scanpix

Frp er partiet for mannfolk flest

GJESTEKOMMENTAR: Framstegspartiet kallar seg eit liberalistisk parti. Liberalisme er å kjempe for individet sin fridom. Men ikkje alle sin fridom, må vite.