• Stormar, store nedbørsmengder og enorme øydeleggingar i fleire verdsdelar dette året er varsel om klimaendringar som vil gjera livet uleveleg mange stader. Store menneskemengder vil bli drivne på flukt. Rajanish Kakade, AP/Scanpix

Framtidas flyktningkrise, valkamptemaet det var stille om

GJESTEKOMMENTAR: Klimaendringane vil gjera det mindre triveleg på jorda. I kva grad har me snakka om det i denne valkampen?