Nord-Jæren må bli én kommune

KOMMENTAR: Vi har hatt kommunesammenslåinger på Nord-Jæren mange ganger tidligere. Rekk opp hånden den som savner Hetland kommune.

Det nå skrinlagte nybygget til Equinor på Forus stemte godt med retningen ordførerne i Sandnes, Stavanger og Sola ville styre Forus-området i. Ut med tradisjonell plasskrevende industri, inn med moderne, intellektuelt pregede arbeidsplasser.
Publisert: Publisert:
icon
Denne artikkelen er over to år gammel
iconKommentar
Dette er en kommentar. Kommentarer skrives av Aftenbladets kommentatorer, redaktører og gjestekommentatorer, og gir uttrykk for deres egne meninger og analyser.

Fredag publiserte Kommunal- og moderniseringsdepartementet en rapport utarbeidet av Norwegian Research Centre (NORCE) om utfordringer i flerkommunale byområder.

Studien ser på hvilke utfordringer administrativ oppdeling av byområder gir for innbyggerne, næringslivet, kommunene, byregionen og samfunnet som helhet.

Den konkluderer med at flerkommunale byområder er ressurskrevende og fører til konkurranse mellom kommunene om innbyggere og bedrifter. Og at interkommunalt samarbeid ikke er nok for god og effektiv samfunnsutvikling i slike byområder.

Nord-Jæren

Nord-Jæren, nærmere bestemt Stavanger, Sandnes, Sola og Randaberg, er ett av seks områder forskerne har sett nærmere på.

Her er konklusjonen at denne oppdelingen av byområdet i flere administrative enheter bidrar til betydelige utfordringer, – og de er større nå enn for 10 år siden. Det politiske samarbeidsklimaet er dårligere, konkurransen mellom kommunene er hardere.

En av utfordringene er at politiske prosesser tar lang tid. Sakene må gjerne behandles flere ganger i fire kommunestyrer. Dette er svært ressurskrevende, og det er vanskelig å bli enige. Det er vanskelig å få til større endringer når alle kommunene har vetorett og skal få noe igjen i forhandlingene.

Areal og transport

Informantene i studien er fagpersoner, administrative ledere og noen sentrale politikere. På Nord-Jæren er alle disse informantene enige om at areal og transport er de største utfordringene. Areal og transport ble også pekt på som en hovedutfordring i den felles rapporten fra kommunene i forbindelse med kommunereformprosessen.

Informantene fra Nord-Jæren trekker også fram at det er vanskelig å bli enige om næringsutvikling og samfunnsutvikling. I et regionalt perspektiv planlegges det for mer utbygging enn nødvendig. Da er det risiko for at løsningene ikke blir de beste.

Les også

Storebror Stavanger kjører flatt i havnesjau: - Dere tråkker på oss

Forusdrømmen

Forus ble trukket fram som et konkret eksempel. Samarbeidet mellom Stavanger, Sandnes og Sola på Forus er også noe Aftenbladet har fulgt gjennom årene.

I februar 2015 hadde styret for Interkommunal kommunedelplan for Forus (IKDP Forus) sitt første møte. Sandnes-ordfører Stanley Wirak (Ap), Stavanger-ordfører Christine Sagen Helgø (H) og Solas varaordfører Jan Sigve Tjelta (KrF) mente at drømmen om et mer urbant Forus med flere arbeidsplasser, flere boliger, flere restauranter og parkeringsplasser skulle bli virkelighet.

«Hvis vi skal ha på plass 30.000 arbeidsplasser, og alle de skal sitte i hver sin bil, går ikke dette i hop. Derfor må vi jobbe for det vi har bestemt: At vi skal ha et skikkelig kollektivsystem på Forus. Og derfor skal vi og strupe parkeringsplassene på sikt», sa Wirak til Aftenbladet.

Bymiljøpakken skulle sørge for dette, og hele bussveisystemet skulle være ferdig i 2021. Til Forus skulle den være ferdig lenge før det, lovet Sandnes-ordføreren. De tre ordførerne var enige om at det var «fint lite» de kunne bli uenige om.

Les også

Randaberg og Jæren på gangen i næringssamarbeid

Ikke enkelt

Det skulle vise seg ikke å være så enkelt. Planen skulle vært ferdigbehandlet høsten 2019, men Sandnes vedtok at planen skulle sendes ut på nytt. For kommunene har ennå ikke klart å bli enige om planen. Det handler eksempelvis om at de ikke har blitt enige om felles parkeringsbestemmelser.

Og planen ble kritisert av et samlet næringsliv, som mente kravene til utbyggerne i planen gjorde det for kostbart.

Stavanger kommune vedtok planen, men det må være enighet mellom de tre kommunene. Hvis ikke, kan den bli sendt til fylkeskommunen.

Status høsten 2020 var at styret for IKDP Forus har blitt reetablert for å avklare kommunene imellom om det er mulig å komme til enighet om en felles, interkommunal plan.

Les også

Kan Stavanger pluss Sandnes bli sant en gang?

Pengebruken

Stavanger sliter med skatteinngangen fordi mange jobber i kommunen, men pendler fra nabokommunene.

Ifølge rapporten prøver alle de forskjellige kommunene å være så attraktive som mulig og kjemper mot hverandre for å tiltrekke seg innbyggere. Dette kan fort ende med at de lager seg løsninger som ikke er samfunnsøkonomisk gode, spesielt innen areal og transport.

Det fører til at det planlegges for mer utbygging enn nødvendig, at
løsningene ikke er gode for byområdet under ett, og at jordvernet kan bli svekket.

Dersom det hadde vært én kommune på Nord-Jæren, kunne man spart på både arealer og penger til planlegging.

Mye er avhengig av at fylkeskommunen koordinerer og samordner.

Les også

Bygda som aldri har funnet seg helt til rette i Eigersund

Patriotisme

Det er lett å bli lokalpatriotisk når vi snakker om kommunesammenslåinger.

I 1995 besluttet Stortinget at kommunesammenslutninger skulle være basert på frivillighet. Dette prinsippet ble i stor grad videreført ved den siste kommunereformen.

Men hva er egentlig en kommune, og hva betyr en grense? Betyr det like mye for dem som er unge i dag, når samfunnet er digitalisert og kommunikasjonen skjer på helt andre måter enn før?

Denne rapporten viser at det å ha flere kommuner i et område som egentlig er ett, fører til overforbruk av både areal- og planleggingsressurser. Det er både dyrt og vanskelig å få til gode løsninger for innbyggerne i området.

Vi har hatt kommunesammenslåinger her mange ganger tidligere, ettersom folketallet har økt og bebyggelsen har blitt tettere. Rekk opp hånden den som savner Hetland kommune.

Det er viktig for regionen at vi igjen tar denne diskusjonen.

Hva er egentlig en kommune, og hva betyr en grense?
Publisert: