Tre nøtter for Trump

KOMMENTAR: I tillegg til riksrettssaken som innledes neste tirsdag, truer en sverm av straffesaker og sivilsaker Donald Trump, nå som han ikke lenger er president.

Donald Trump må opp i ringen igjen. Slagene framover kommer til å stå i retten.
Publisert: Publisert:

Riksrettssak

icon
Denne artikkelen er over ett år gammel
iconKommentar
Dette er en kommentar. Kommentarer skrives av Aftenbladets kommentatorer, redaktører og gjestekommentatorer, og gir uttrykk for deres egne meninger og analyser.

Representantenes hus vedtok 13. januar å ta ut riksrettstiltale mot Donald Trump, som da fortsatt var USAs president. Tiltalen ble overlevert Senatet mandag og saken ligger an til å innledes 9. februar.

Trump er tiltalt for forbrytelser mens han hadde et myndighetsembete, og anklages for å ha svekket USAs og den amerikanske regjeringens sikkerhet, truet integriteten til det demokratiske systemet og for å ha blandet seg inn i en fredelig maktovertakelsesprosess.

Årsaken er, ifølge tiltalen, at han oppildnet til vold mot USAs myndigheter ved å hevde at valgfusk førte til at han tapte presidentvalget i november. Trump oppfordret også til ikke å godta valgresultatet.

I tiltalen anklages presidenten dessuten for å ha bedt folk gå fysisk til verks for å hindre Senatet i å godkjenne Joe Biden som USAs neste president, og for dermed å ha bidratt direkte til stormingen av Kongressen 6. januar.

Trump beskrives i tiltalen som en trussel mot rikets sikkerhet, demokrati og grunnlov mens han var president.

Blir Trump funnet skyldig, er det for sent å avsette ham, for han har jo allerede er gått av. Men han kan bli nektet å stille til valg i framtiden, og bli fratatt pensjon og andre privilegier som tilfaller tidligere presidenter.

Hvordan bevisførselen blir, om det skal føres vitner eller ikke, vet vi foreløpig ikke noe om. Her kan forklaringer fra folk som deltok i stormingen av Kongressen, muligens komme inn i bildet. Flere arrestanter har allerede forklart at de oppfattet å handle på ordre fra presidenten.

Hvilken side ramler Mitch McConnell (R) ned på?

Sammensetningen i Senatet er slik at 17 republikanere må stemme med de 50 demokratene for at det skal bli to tredels flertall for å felle Trump. Her spiller Det republikanske partiets vei videre en rolle. Skal partiet fortsette og støtte Trump, eller distansere seg fra ham? Han har noen sikre støttespillere, men vil det være nok? Mye avhenger av hvilken vei den tidligere flertallslederen Mitch McConnell (R) velger.

En riksrettssak er en politisk prosedyre og ingen sak for domstolene. Det er derimot sakene der Donald Trump etterforskes for økonomisk kriminalitet. To voldtektsanklager lusker også i bakgrunnen.

Straffesak

Det mest alvorlige kan bli de økonomiske sakene mot Trump fra påtalemyndigheten i delstaten New York. Her ble han bedt om å legge fram selvangivelsene for de siste åtte årene, et spørsmål som allerede har vært behandlet i Høyesterett og falt ned på Trumps side. Han fikk lov til å nekte og legge fram papirene fordi han var president, men det er han jo ikke nå.

Cyrus Vance står i spissen for økokrim-etterforskningen mot Donald Trump.

Sakene omfatter blant annet mistanker om at Trump har blåst opp verdiene sine i forhold til banker og kredittinstitusjoner, for å låne penger på dem, – samtidig som han har redusert verdiene overfor myndighetene, for å oppnå skattefritak for dem. Trumps advokater mener at etterforskningen er politisk motivert. Den omfatter også enkelte av Trumps barn, som skal ha mottatt betydelige konsulenthonorarer, noe påtalemakten mistenker for å være skjulte forskudd på arv.

Påtalemyndigheten i USA har stor makt når det kommer til å velge hvilke saker som skal tas opp, og opptrer gjerne politisk. I USA stilles det dessuten lavere krav til objektivitet fra påtalemaktens side enn vi er vant til i Norge.

Sivilsak

Donald Trumps niese Mary anklager sin onkel Donald for å ha lurt sin egen bror – altså faren hennes – i arveoppgjøret etter trumpbrødrenes milliardærfar, Fred Trump. I tillegg kommer den kjente overgrepsanklagen fra den tidligere spaltisten E. Jean Caroll, som mener at Trump har voldtatt henne, og som for øyeblikket ligger an til i hvert fall å bli en sivilsak der Trump anklages for injurier.

Mary Trump vil ha en større andel av familieformuen.

Men det stopper helt sikkert ikke der. For eksempel kan etterlatte av folk som mistet livet under stormingen av Kongressen 6. januar, gå til erstatningssøksmål mot den tidligere presidenten. Her kan grunnlaget være som i riksrettstiltalen, men beviskravene er mindre strenge i sivilsaker. Staten New York etterforsker også Trump for økonomiske krumspring som kan føre til ett eller flere sivile søksmål.

Allerede før Donald Trump ble valgt til president, hadde han vært involvert i flere enn 3500 saker, som omhandler alt fra golfbanetvister til konkurser.

Uansett hvordan det går i riksrettssaken, ser altså Donald Trump ut til å måtte tilbringe mye tid i forskjellige rettsinstanser de neste årene.

Publisert: