Oljå trenger de unge

KOMMENTAR: Det er ingen grunn til å sette kaffen i halsen av oppfordringen til unge om å søke på petroleumsrettede utdanninger.

Høyere utdanningsminister Ola Borten Moe (Sp) og MDGs Rasmus Hansson er langt fra enige i at unge bør søke seg inn på petroleumsfag.
Publisert: Publisert:

Før påsken kom statsråd for høyere utdanning, Ola Borten Moe (Sp), med en oppfordring til unge om å bruke muligheten til å søke på petroleumsrettede utdanninger.

Tall fra Kunnskapsdepartementet viser at det siste tiåret har søkertallene til utvalgte studieprogrammer som handler om olje og gass falt, fra 7434 personer i toppåret 2013 til 1427 personer i 2021.

«Nå er det for få som søker, vi trenger større interesse», sa Borten Moe til NRK.

Les også

Slik skal Equinor omstille seg

Kaffen i halsen

Denne oppfordringen fikk Miljøpartiet de grønnes stortingsrepresentant Rasmus Hansson til å nærmest sette kaffen i halsen.

Til Nettavisen sa han at Borten Moe oppfordring var «mildt sagt oppsiktsvekkende». Han mente statsråden har ansvaret for generasjonen som skal skape det grønne skiftet, og at han derfor burde oppfordre folk til å ta grønne utdanninger.

Hansson hevdet at det ikke er «noe problem med færre som studerer oljefag. Det er nok av mennesker i Norge som har kompetanse på petroleumsvirksomhet».

«Hvorfor gå via olje? Disse studentene vil gå rett på å bli gode ingeniører i det grønne skiftet,» sa Hansson i NRKs Dagsnytt 18 forrige uke.

Les også

Norge solgte gass for 112 milliarder kroner: – Uten sidestykke

Seminartanker

Men det er ingenting å sette kaffen i halsen for eller noe oppsiktsvekkende i det Borten Moe sa. Tvert imot. Disse uttalelsene fra MDGs Hansson virker rett og slett som de har blitt tenkt gjennom på et seminar, helt frikoblet fra virkeligheten.

For hva er egentlig en oljeutdanning? Og hva er en utdanning for det grønne skiftet? Og er det virkelig nok mennesker som har kompetanse på petroleumsvirksomhet?

Det er sant at over tid vil antall oljejobber sannsynligvis gå ned. Solberg-regjeringens perspektivmelding for 2021 mente at 60 prosent av oljejobbene kan forsvinne de neste ti årene. Samtidig er det sånn at store kull oljearbeidere er i ferd med å gå av med pensjon, og hvis man ikke tror oljeindustrien på norsk sokkel kan fases ut innen 2035 må vi ha folk til å gjøre disse jobbene.

Les også

– Bli ingeniør, vi lover deg jobb

Omstilling

I en rapport fra Grønn Industri 21 og Manifest Tankesmie sa Silje Skyttern i NITO Studentene at de unge som velger det som defineres som oljeutdanninger i dag ikke forventer et livslangt arbeidsforhold i oljebransjen.

«Allerede i studietiden er de bevisste på at de må være omstillingsdyktige og fleksible for å ha mulighet til å gå over i andre bransjer,» sa hun.

Før valget i fjor vakte det stor oppstandelse da MDGs Lan Marie Berg sa hun ville legge ned all oljeutdanning i Norge. Blant de som gikk hardt ut mot dette var UiS-rektor Klaus Mohn. Han mente dette var et lite gjennomtenkt utspill, og at det bare bidro til å karikere debatten.

På alle universiteter i landet er det etter hvert svært få utdanninger igjen som bare er rettet inn mot petroleumsnæringen. For universitetene er også klare over at det foregår endringer i samfunnet og i næringslivet.

Man tar ikke lenger en bachelor i petroleumsteknologi, men i energi- og petroleumsteknologi. Kompetansen fra oljeutdanninger er nemlig overførbar til mange andre felt innen energi og teknologi, og til grønne næringer.

«Tilpassing går føre seg over tid, og dei kandidatane me utdannar no, vil kunne jobba i ulike område. Men olje- og gass-næringa vil framleis òg ha behov for folk», sa Mohn til Khrono, den uavhengige nyhetsavisen for høyere utdanning og forskning.

Les også

Rapport: Olje­bransjen trenger 17.500 ny­ansatte fram mot 2026

Ingen jobber

Hvor tenkte egentlig Hansson at de unge som er ferdige med utdanningen sin om tre til fem år skal jobbe? Han sier at MDG har planer for å bygge ut ti ganger så mye havvind som Sp. Men med de planen som ligger i dag vil det ikke være havvind på norsk sokkel før nærmere 2030. Heller ikke med MDGs politikk.

Og ser vi på de selskapene som har vist interesse for å bygge ut havvind her til lands, er en rekke av dem aktører innen olje og gass. Det er nærliggende å tro at kompetansen de trenger for å få dette til hentes internt fra ansatte som har utdannelse innen og erfaring fra olje og gass.

I Equinor har de et «indre marked» for folk som er interessert i fornybar eller annen tverrfaglighet. Og andre selskaper har lignende satsinger.

«Vi må ta utgangspunkt i verden som den er», sa Borten Moe.

Det må vi og det gjør både selskapene i oljebransjen og utdanningssektoren. Og gjør vi det, trengs den kompetansen de unge som utdanner seg til å jobbe i oljenæringen i dag tilegner seg, også framover i nye næringer.

Publisert: